Edukacja: Czy edukacja finansowa jest potrzebna?

NBS 2018/02

Odpowiedzmy na to retoryczne pytanie przykładowymi danymi. W Polsce 12% mężczyzn i 29% kobiet nosi w portfelu zapisany na kartce numer PIN (dane z raportu „Cyberbezpieczny portfel – zasady bezpieczeństwa”, ZBP). 28 mld zł – tyle wynosi wartość wszystkich kredytów, które w 2016 r. nie były spłacone w terminie (dane z raportu ZBP „Infokredyt”). Jak to podsumować? Nie inaczej, jak – edukować i jeszcze raz edukować!

Odpowiedzmy na to retoryczne pytanie przykładowymi danymi. W Polsce 12% mężczyzn i 29% kobiet nosi w portfelu zapisany na kartce numer PIN (dane z raportu „Cyberbezpieczny portfel – zasady bezpieczeństwa”, ZBP). 28 mld zł – tyle wynosi wartość wszystkich kredytów, które w 2016 r. nie były spłacone w terminie (dane z raportu ZBP „Infokredyt”). Jak to podsumować? Nie inaczej, jak – edukować i jeszcze raz edukować!

Urszula Szulc
Dyrektor Projektów Edukacyjnych
Warszawski Instytut Bankowości

W procesie edukacji finansowej coraz ważniejszym źródłem wiedzy są same instytucje finansowe. W badaniu Fundacji Kronenberga przy CITI Handlowym i Fundacji THINK! z października z 2017 r. „Postawy Polaków wobec finansów”, 46% ankietowanych wskazało, że korzysta z wiedzy dostarczonej przez instytucje finansowe, a tylko 10% kieruje się własną intuicją. To wyraźnie odwrotna tendencja, niż wykazano w analogicznej analizie przeprowadzonej w 2008 r. (17% korzystało z wiedzy eksperckiej, 49% działało intuicyjnie).

Im wcześniej, tym lepiej

Edukację finansową warto rozpocząć jak najwcześniej. Najlepiej byłoby, gdyby dzieci i młodzież uczestniczyły w planowaniu finansów domowych i korzystały z własnego konta bankowego, dzięki temu bowiem uczą się świadomie i odpowiedzialnie poruszać w świecie finansów.

W roku szkolnym 2016/2017 samych szkół podstawowych było w Polsce ponad 13 000, a w nich prawie 5 mln uczniów (dane GUS). Czy wszyscy ci młodzi ludzie, przyszli klienci banków, uzyskali podstawy wiedzy finansowej w domu bądź w szkole? Biorąc pod uwagę przytoczone na początku statystyki, należy założyć, że nie. Dlatego sektor bankowy od dawna wspiera szkoły w przygotowaniu uczniów do dorosłości, czego przykładem są indywidualne działania edukacyjne wielu banków spółdzielczych. W lokalnej społeczności bank wspiera szkołę, organizuje konkursy, zaprasza uczniów do swojej siedziby.

Na proces edukacji należy jednak spojrzeć szerzej – jeśli chcemy osiągnąć efekt skali, czyli dotrzeć do największej liczby uczniów, niezbędna jest współpraca wielu podmiotów. Integracja wielu niezależnych działań edukacyjnych pozwala uniknąć powielania zarówno ofert dla szkół, jak i zasobów zaangażowanych instytucji, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości. Nawiasem mówiąc, takie podejście jest zgodne z rekomendacją OECD. Wspólne działania edukacyjne wspierają także pozytywny wizerunek całego sektora bankowego i budują odpowiedzialność społeczną każdej instytucji.

BAKCYL

Od 2013 r. w szkołach jest realizowany projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, którego organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. Aktualnie w projekcie uczestniczy blisko 100 banków, w tym 80 spółdzielczych. Banki solidarnie finansują projekt oraz pozwalają swoim pracownikom prowadzić w formule wolontariatu lekcje w szkołach.

W roku 2017 projekt znacznie się rozwinął nie tylko pod względem liczby partnerów. Poprzez zróżnicowane działania edukacyjne, takie jak konkursy, spotkania z ekspertami i lekcje BAKCYLA prowadzone przez wolontariuszy wspólnie dotarliśmy do około 800 szkół w całej Polsce. W porównaniu z rokiem 2016 podwoiliśmy liczbę lekcji przeprowadzonych przez wolontariuszy bankowców, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: