Edukacja ekonomiczna: Czy warto uczyć się ekonomii już od najmłodszych lat?

NBS 2017/12

Tylko 2% gimnazjalistów może pochwalić się piątką uzyskaną na testach z wiedzy o ekonomii, podczas gdy aż u 41% z nich wiedza ta oceniania jest jako niedostateczna. W nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej nie przewidziano zajęć z edukacji ekonomicznej. Styczność z ekonomią i przedsiębiorczością jako odrębnym przedmiotem uczniowie będą mieli dopiero w szkole średniej, a to zdaniem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zbyt późno. Rozwiązaniem tego problemu może być nowy projekt edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią”.

Tylko 2% gimnazjalistów może pochwalić się piątką uzyskaną na testach z wiedzy o ekonomii, podczas gdy aż u 41% z nich wiedza ta oceniania jest jako niedostateczna. W nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej nie przewidziano zajęć z edukacji ekonomicznej. Styczność z ekonomią i przedsiębiorczością jako odrębnym przedmiotem uczniowie będą mieli dopiero w szkole średniej, a to zdaniem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zbyt późno. Rozwiązaniem tego problemu może być nowy projekt edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią”.

Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsię­biorczości, adresowane w roku szkol­nym 2017/18 pilotażowo do uczniów klas II i III gimnazjów, a w latach kolejnych, już do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenów wiejskich. W projekcie, który potrwa do czerwca 2018 r., weźmie udział prawie 1000 uczniów z 65 szkół z ca­łej Polski.

Jak będą wyglądać zajęcia w ra­mach „Ferii z ekonomią”? W okre­sie jednego tygodnia ferii zimowych uczniowie będą uczyli się podstaw ekonomii, głównie poprzez udział w grach i zabawach edukacyjnych w swoich szkołach, a także odwiedzą lokalnego przedsiębiorcę oraz po­bliski bank. Edukację ekonomiczną będą kontynuowali w II semestrze roku szkolnego podczas przygotowa­nia pracy projektowej – modelu biz­nesowego własnej firmy. Autorów 20 najlepszych prac czeka wizyta w Cen­trum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka oraz udział w warsztatach ekonomicznych.

Funkcjonowanie we współcze­snym świecie, już od najmłodszych lat, wymaga znajomości narzędzi finansowych i bankowych. To samo dotyczy kształtowania wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, rozumianych nie tylko jako umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale przede wszystkim radzenia sobie w każ­dej sytuacji. Naszym zdaniem działanie na rzecz formowania i rozwijania tych kompetencji wśród młodzieży szkol­nej jest niezbędne już od pierwszych etapów edukacji. W projekcie „Ferie z ekonomią” wychodzimy naprzeciw tym potrzebom. Jego uczestnicy zdobę­dą kluczowe umiejętności, takie jak: postawa przedsiębiorcza, kreatywność, zaradność, a także podstawową wiedzę ekonomiczną i społeczną oraz związane z nimi kompetencje obywatelskie, które pomogą im w niedalekiej przyszłości w funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym – mówi Krzysztof Pod­hajski, prezes zarządu Fundacji Euro­pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Dlaczego uczniowie gimnazjów?

Uczniowie klas gimnazjalnych, a w następnych latach po wdrożeniu reformy oświaty, uczniowie klas siód­mych i ósmych szkół podstawowych z terenów wiejskich, będą stali ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: