Edukacja ekonomiczna: Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

NZB 2015/01

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi. Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich.

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi. Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich.

Cele programu:

 • stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów
 • pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki
 • strategiczne, długofalowe budowanie rynku informacji i doświadczeń nauki z praktyką gospodarczą oraz wspieranie i poszerzanie zakresu wymiany tych informacji
 • skuteczniejsze oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i całej gospodarki
 • zapewnienie dopływu na rynek lepiej wykwalifikowanej i zapoznanej z praktyką gospodarczą kadry menedżerskiej
 • unowocześnianie zarządzania przedsiębiorstwami
 • zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa systemu gospodarczego
 • połączenie efektu skali z wysoką jakością przekazywanych treści jako element podnoszenia standardu kształcenia
 • podnoszenie kwalifikacji wykładowców akademickich w ramach prowadzonej tematyki
 • zwiększenie konkurencyjności uczelni
 • rozpoczęcie rozmów o edukacji finansowej i ekonomicznej w szkołach średnich

Uczestnikami programu są:

 • partnerzy (Związek Banków Polskich, BIK S.A., BIG InfoMonitor S.A., KIR S.A., banki, przedstawiciele biznesu, inne instytucje publiczne i prywatne) ● szkoły wyższe (w tym tzw. uniwersytety III wieku) oraz ● studenci.

Program obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. W realizację programu angażowani są również przedstawiciele biznesu. Uczelnie przystępują do współpracy w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

Sposoby realizacji programu

 • organizacja wykładów prowadzonych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków

To podstawowa forma realizacji programu, słuchaczami są studenci i pracownicy naukowi. Pozwalają one na bezpośrednie dotarcie do dużej liczby słuchaczy. Ta forma współpracy jest najbardziej ceniona zarówno przez studentów, jak i przez władze uczelni, dla których najistotniejsze jest to, że wykłady prowadzone są przez praktyków życia gospodarczego. W najbliższych latach planowane jest zwiększenie liczby wszystkich rodzajów wykładów, ze szczególnym uwzględnieniem wykładów fakultatywnych. Wykłady będą uatrakcyjnione wykorzystaniem różnych technik multimedialnych. Jednakże najważniejszym sposobem na ich uatrakcyjnienie będzie utworzenie wielu modułów tematycznych, co pozwoli na zaprezentowanie na uczelniach o wiele więcej podmiotów i zagadnień.

 • organizacja szkoleń dla pracowników naukowych

Będą one służyły odpowiedniemu przygotowaniu prowadzących szkolenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: