Edukacja ekonomiczna szczepionką na populizm

Multimedia / Wydarzenia

Edukacja ekonomiczna jest potrzebna nie tylko dlatego aby skutecznie zarządzać swoim budżetem domowym i budować bezpieczną finansowo przyszłość swojej rodziny, ale także aby rozumieć wpływ decyzji polityków na szczeblu samorządowym i centralnym na bezpieczeństwo ekonomiczne kraju, a w konsekwencji na sytuację finansową każdego obywatela – mówił podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Waldemar Zbytek, wiceprezes, Warszawski Instytut Bankowości
Waldemar Zbytek, wiceprezes, Warszawski Instytut Bankowości

Edukacja ekonomiczna jest potrzebna nie tylko dlatego aby skutecznie zarządzać swoim budżetem domowym i budować bezpieczną finansowo przyszłość swojej rodziny, ale także aby rozumieć wpływ decyzji polityków na szczeblu samorządowym i centralnym na bezpieczeństwo ekonomiczne kraju, a w konsekwencji na sytuację finansową każdego obywatela – mówił podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

#WaldemarZbytek: Jeżeli osoby decydujące o finansach publicznych państwa będą wiedziały, że obywatele rozumieją działania polityków i potrafią ocenić skutki ich działań, to może dwa razy się zastanowią nad niektórymi swoimi decyzjami #WIB

Z badań Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wynika, że bankowcy coraz lepiej oceniają poziom wiedzy swoich klientów.Zdaniem Waldemara Zbytka wiceprezesa WIB złożyło się na to szereg czynników. Przede wszystkim okres ostatnich 30 lat pozwolił Polakom przypomnieć sobie zasady funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej.Jednocześnie działalność edukacyjna całego sektora finansowego, w tym bankowego także służyła podniesieniu wiedzy ekonomicznej starszych i młodszych pokoleń Polaków.

Jednak w ocenie Waldemara Zbytka poziom naszej wiedzy ekonomicznej  jest jeszcze daleki od oczekiwań. Z sektorem komercyjnym przy upowszechnianiu edukacji ekonomicznej współpracują instytucje publiczne, jednak wskazane byłoby aby w tym procesie edukacyjnym w większym stopniu uczestniczyły media publiczne.Wielkim wyzwaniem jest rozwój nowych technologii, które są wykorzystywane przez klientów sektora finansowego. Jak mówi wiceprezes WIB działania edukacyjne realizowane we współpracy ze Związkiem Banków Polskich koncentrują się w dużym stopniu na kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem banków i klientów sektora bankowego.

Edukacja ekonomiczna powinna obejmować obywateli i polityków rządzących danym regionem czy całym krajem – zauważa Waldemar Zbytek, i dodaje: Jeżeli osoby decydujące o finansach publicznych państwa będą wiedziały, że obywatele rozumieją działania polityków i potrafią ocenić skutki ich działań, to może dwa razy się zastanowią nad niektórymi swoimi decyzjami.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: