Edukacja ekonomiczna: Zarządzanie procesowe, czyli zdolność przedsiębiorstwa do podejmowania wyzwań

NZB 2015/01

Przedsiębiorstwa w Polsce i na świecie muszą sprostać coraz większej dynamice zmian wynikających zarówno z globalizacji gospodarki, jak i z coraz szybszych zmian otoczenia przedsiębiorstw i tempa postępu technologicznego.

Zbigniew R. Wierzbicki

Z jednej strony powoduje to zwiększenie znaczenia dynamicznych modeli analizy i diagnozy eksperckiej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Natomiast z drugiej strony wymusza zracjonalizowanie procesów w ramach przedsiębiorstwa zarówno w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym. Zarządzanie zmianą w wymiarze indywidualnym, zmiana w wymiarze zespołowym, jak i w wymiarze całej firmy nie tylko staje się modne w obszarze zarządzania projektami i zarządzania bieżącą działalnością operacyjną, ale stało się też warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw w turbulentnym środowisku ekonomicznym i społecznym.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: