Edukacja finansowa: Współpraca w edukacji przynosi efekty

NBS 2018/10

„Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie” to jeden z 17 celów zrównoważonego rozwoju, określonych w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 r.

Urszula Szulc
Warszawski Instytut Bankowości

Współpraca

Zaangażowanie społeczne, a tym samym edukacja w środowiskach lokalnych, są wpisane w fundamenty działania banków spółdzielczych. Można powiedzieć, że wynika to wprost z idei spółdzielczości, którą cechują: solidarność, samopomoc, bliskość, zaangażowanie społeczne. Wspieranie inicjatyw lokalnych, współpraca ze szkołami, uczelniami, organizacjami senioralnymi to dzień powszedni banku spółdzielczego. Jednak w działaniach edukacyjnych warto mieć szeroką perspektywę i podjąć współpracę w myśl hasła „Wspólną pracą a siłami zjednoczonymi”, którego autorem był nie kto inny, jak patron polskiej spółdzielczości – ksiądz Piotr Wawrzyniak.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: