Edukacja: Senior w świecie finansów

NBS 2016/06

W minionym kwartale miałam przyjemność prowadzić wykłady poświęcone tematyce bankowej dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego. Główne problemy, jakie zgłaszali, związane były z brakiem wiedzy dotyczącej zakresu działalności kredytowej.

W minionym kwartale miałam przyjemność prowadzić wykłady poświęcone tematyce bankowej dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego. Główne problemy, jakie zgłaszali, związane były z brakiem wiedzy dotyczącej zakresu działalności kredytowej.

Monika Skolimowska

Monika Skolimowska, absolwentka Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, kierunek: ekonomia, Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz podyplomowych studiów menedżerskich – Franklin University Leadership and Delegation i studiów systemów audytorskich i praktyki audytu wewnętrznego. Certyfikowany audytor wewnętrzny II stopnia PIKW. Dyplomowany pracownik bankowy, specjalista unijnych programów w rolnictwie. Pełniła funkcję audytora wewnętrznego, przewodniczącego Komitetu Zarządzania Ryzykami w Banku oraz dyrektora zarządzającego. W bankowości spółdzielczej przeszła szczeble pracy od referenta do dyrektora oddziału. Reprezentuje BBS-Bank w Darłowie, w którym pracuje od 2001 r.

Kredyt dla seniora dostępny jest w każdym banku. Nic dziwnego – seniorzy, ludzie o stabilnych dochodach, którym nie grozi utrata źródeł utrzymania, są dziś pożądanymi klientami wielu banków.

Ostrzeżenie, a nie kara

Wiele pytań dotyczyło parabanków, które zajmują się udzielaniem pożyczek bez zaświadczeń. Niestety, osoby decydujące się na pożyczkę bez wymaganych dokumentów, zachęcone niskim oprocentowaniem, bez zabezpieczeń, nie zawsze potrafią ocenić możliwości przyszłej spłaty. Odmowa udzielenia kredytu przez bank nie jest karą, lecz sygnałem ostrzegawczym, który warto wziąć pod uwagę. Jeśli bank uzna, że klient nie ma zdolności kredytowej, to w ten sposób przekazuje mu ważną informację, że z racji niewystarczających dochodów lub zbyt dużych zobowiązań istnieje spore niebezpieczeństwo, że w przyszłości nie będzie w stanie zwrócić pożyczonych pieniędzy. Natomiast firma parabankowa gotowa jest udzielić kredytu, co przy jego wysokim koszcie może spowodować nadmierne obciążenie ratami, a w konsekwencji – fizyczną niemożność spłacenia pożyczki, z wszelkimi tego konsekwencjami.

Na pozór osoby w średnim wieku i starsze są zadowolone ze swojej sytuacji majątkowej – tak stwierdziło 45% pytanych przez Millward Brown na potrzeby raportu zamówionego przez Krajowy Rejestr Długów. Jednak co trzeci respondent mówił, że jego finanse są w złej kondycji, a 26% nie było w stanie jej określić. Według raportu, głównym wydatkiem osób po pięćdziesiątce jest jedzenie. Na drugim miejscu są opłaty za czynsz oraz rachunki za prąd, gaz i wodę. Przy finansowaniu tego typu wydatków prawie 60% pytanych przyznaje się do otrzymywania wsparcia od rodziny i bliskich. W tej grupie wiekowej wyraźnie widoczna jest niechęć do zadłużania się. Wprawdzie 71% osób w wieku 50+ przyznaje się, że w swoim życiu korzystało z kredytów i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: