Edukacja: Spółdzielnia uczniowska – organizacja w patronackim otoczeniu

NBS 2016/01

Każda spółdzielnia uczniowska (dalej SU), chociaż stanowi symulację przedsiębiorcy, jednak nie funkcjonuje w otoczeniu konkurencyjnym, tak jak realne podmioty rynkowe. SU funkcjonuje w otoczeniu sprzyjającym jej rozwojowi, w otoczeniu stricte patronackim, pełni bowiem rolę edukacyjną.

Alicja Brand

Mając jednak na uwadze przedsiębiorcze ukierunkowanie SU, charakteryzując ten podmiot, można podjąć próbę zastosowania wobec niego definicji i kategorii z obszaru nauk organizacji i zarządzania, tych które odnoszą się do pełnoprawnych podmiotów rynkowych. Wobec tego, że w literaturze przedmiotu z obszaru nauk organizacji i zarządzania rozwijany jest wątek wszechobecności organizacji1, przypisanie SU – nie będącej podmiotem rynkowym – atrybutów organizacji nie powinno stanowić nadużycia.

Alicja Brand
mgr nauk prawnych, absolwentka ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: