Edukacja: Uczeń spółdzielca przedsiębiorcą in spe

NBS 2015/11

Genezą spółdzielczości, czyli działalności w ramach spółdzielni, jest praca ukierunkowana na realizację wspólnego, społecznie korzystnego celu. Uczestnicy kooperacji, kształtując swój własny indywidualizm w duchu harmonii z potrzebami społeczności, realizują faktycznie potrzeby grupy, w której funkcjonują.1

Alicja Brand

Właśnie na tym bazowały pierwsze idee kształcenia i wychowania spółdzielców, czyli jednostek, które z takimi samymi równymi i wolnymi, jak oni sami, podejmowali przedsiębiorcze działania, wcielając w życie zasady i wartości solidarnego działania.

Czym jest spółdzielnia uczniowska ?

Spółdzielnia uczniowska (dalej SU) jest symulacją przedsiębiorstwa prowadzoną na terenie jednostki systemu oświaty. Młodzież szkolna działająca w ramach tych form uczy się prowadzenia przedsiębiorstwa w aspekcie formalnym (funkcjonowanie organów statutowych spółdzielni, wewnątrzspółdzielcze relacje pomiędzy tymi organami oraz zadania tych organów), nabywa doświadczenia w organizowaniu i realizacji przedsięwzięć gospodarczych, dąży do wypracowania zysków ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: