Edukacja – WIB: Edukacja i szkolenia – długoterminowa inwestycja

NBS 2017/09

Warszawski Instytut Bankowości działa już 25 lat. W tym okresie aktywnie towarzyszył bankom i pracownikom sektora w tworzeniu i oferowaniu nowoczesnych usług finansowych dla polskich klientów

Krzysztof Kokot

Osiągnięcia i wyzwania

Przeszkoliliśmy ponad 65 tys. pracowni­ków sektora. Szeroko korzystaliśmy z dobrych praktyk zagranicznych i doświadczeń organizacji międzynarodowych, z którymi aktywnie współ­pracujemy. Wprowadzaliśmy w Polsce pierwsze certyfikaty zawodowe, pierwsze szkolenia z wy­korzystaniem symulacji komputerowej Banrisk. Wspólnie z bankami komercyjnymi i spół­dzielczymi, UKNF, organizacjami branżowymi i szkołami wyższymi zaprojektowaliśmy pierw­szą w Polsce Sektorową Ramę Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, która zainspirowała pol­skie rozwiązania ustawowe. Decyzją Minister­stwa Edukacji Narodowej uzyskaliśmy wpis na oficjalną listę podmiotów zewnętrznego zapew­nienia jakości wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje rynkowe w Zintegrowanym Sys­temie Kwalifikacji. Oznacza to, że WIB będzie potwierdzał, że instytucje certyfikujące robią to zgodnie z wymaganym standardem.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: