Edukacja: Wspólnie pod jedną flagą

NBS 2016/07-08

Ponad 28 tys. uczestników, 1250 lekcji w 211 szkołach, a w planach podwojenie tych liczb do końca 2017 r. - sektor bankowy wspiera edukację finansową młodzieży.

0001

Ponad 28 tys. uczestników, 1250 lekcji w 211 szkołach, a w planach podwojenie tych liczb do końca 2017 r. - sektor bankowy wspiera edukację finansową młodzieży.

Urszula Szulc dyrektor Projektu BAKCYL, Warszawski Instytut Bankowości

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to strategiczne partnerstwo instytucji sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy młodzieży z zakresu finansów. Warszawski Instytut Bankowości jest pomysłodawcą i organizatorem, a Związek Banków Polskich partnerem tego przedsięwzięcia.

nbs.2016.07-08..foto.044.a.400xProjekt współtworzą banki, których pracownicy w roli wolontariuszy prowadzą lekcje w szkołach. Celem jest wprowadzenie uczniów w wieku gimnazjalnym w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe w chwili startu w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość. W ramach projektu realizowane są, w formie cyklu, cztery tematy lekcji, których programy zostały przygotowane przez zespół ekspertów z wykorzystaniem doświadczeń zagranicznych i które są stale aktualizowane i poddawane ewaluacji. Cykl najczęściej rozpoczyna lekcja "Twoje pieniądze", której najważniejszym przesłaniem jest konieczność systematycznego oszczędzania i budowania funduszu bezpieczeństwa. "Pożyczaj z głową" - to temat zajęć, w których uczniowie znajdują odpowiedzi na pytania: kiedy warto pożyczać pieniądze i jakie są koszty kredytu. W trakcie lekcji "Mądre inwestowanie" wolontariusze omawiają z młodzieżą produkty finansowe w kontekście profilu ryzyka inwestora oraz wskazują podstawowe zasady dobrego inwestowania, czyli: reinwestycję i dywersyfikację. Lekcja "Finanse na całe życie" ma charakter podsumowujący, a jej celem jest wskazanie uczniom konieczności długoterminowego planowania finansów.

W trakcie ostatnich ważnych wydarzeń sektora bankowego organizator oraz partner projektu składali podziękowania dla partnerskich banków za wkład i zaangażowanie w program BAKCYL. 20 czerwca w trakcie Forum Strategii Bankowych, organizowanego - w ramach dorocznych Horyzontów Bankowości - przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związek Banków Polskich oraz "Miesięcznik Finansowy BANK", podziękowania otrzymały duże banki komercyjne. Z rąk Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich oraz Marka Radzikowskiego, prezesa zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości dyplomy otrzymali: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Millennium S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Citi Handlowy, ING Bank Śląski S.A., Raiffeisen Polbank S.A., Societe Generale Oddział w Polsce, FM Bank PBP S.A., Toyota Bank S.A. oraz Bank Pocztowy S.A.

nbs.2016.07-08.foto.046.a.267xDr Marek Radzikowski, prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

Dzisiejszy świat charakteryzuje się nie tylko bardzo szybkimi zmianami, ale także szczególną wartością wiedzy praktycznej, którą można bezpośrednio wykorzystać w życiu codziennym. Przede wszystkim jest to widoczne w świecie finansów, w którym już od małego musimy funkcjonować. Dlatego też powstał projekt BAKCYL, który jest przykładem społecznej odpowiedzialności polskiej bankowości. W ramach tego programu pomagamy młodzieży w wieku gimnazjalnym nauczyć się dobrze zarządzać własnymi finansami. Warto przy tym zauważyć, że stare polskie przysłowie: "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci" potwierdza także szereg badań - im wcześniej młodzież poznaje zasady posługiwania się finansami i nabiera dobrych przyzwyczajeń w kwestii oszczędzania i pożyczania, tym bezpieczniejsza i zasobniejsza jest jej przyszłość. W myśl tej zasady, a także z uwagi na planowaną reformę systemu szkolnictwa, chcemy rozwijać BAKCYL także w szkołach podstawowych. Jestem przekonany, że doskonałe oceny, jakie program ten dostaje od dzisiejszych gimnazjalistów, ich rodziców i nauczycieli, to najlepsza rekomendacja, aby propagować tę praktyczną wiedzę o finansach także wśród ich młodszych koleżanek i kolegów.

W imieniu wyróżnionych głos zabrała Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, prezes zarządu Fundacji BGŻ BNP Paribas. - Mogliśmy wspólnie, pod jedną flagą, zorganizować projekt, ponieważ wszyscy zgromadziliśmy się, aby zrobić coś dobrego dla innych - podkreśliła.

nbs.2016.07-08..foto.046.b.400xNatomiast w trakcie Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, organizowanego w maju przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związek Banków Polskich oraz miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" wyróżnienia otrzymały uczestniczące w projekcie BAKCYL banki spółdzielcze. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, wręczyli podziękowania dla Warszawskiego Banku Spółdzielczego, Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, ESBANKu Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Sztumie, Poznańskiego Banku Spółdzielczego oraz Banku Spółdzielczego w Koronowie. Teresa Kudlicka, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku podkreśliła, że ważną korzyścią dla banku z uczestnictwa w projekcie jest możliwość rozwoju zawodowego pracowników.

W ramach wydarzeń towarzyszących Horyzontom Bankowości 20 czerwca odbyły się także spotkania: Rady Projektu BAKCYL oraz Koordynatorów Projektu BAKCYL w partnerskich bankach. Rada Projektu BAKCYL zaakceptowała plany rozwoju projektu. Jako cel na najbliższe miesiące przyjęto, aby do końca kwietnia 2017 r. przygotować grupy wolontariuszy gotowych do prowadzenia lekcji BAKCYLA w każdym województwie na terenie kraju. Tym samym BAKCYL stanie się projektem ogólnopolskim.

Chętni do pełnienia roli wolontariusza BAKCYLA odbędą kompleksowe szkolenie warsztatowe, w ramach którego poznają i przećwiczą zarówno scenariusze lekcji BAKCYLA, jak i specyfikę pracy z uczniami. Pierwsze szkolenia planowane są już we wrześniu. Dla pracowników banków partnerskich są bezpłatne.

Od 2013 r., kiedy projekt BAKCYL został uruchomiony, do końca bieżącego roku szkolnego odbyło się już blisko 1250 lekcji dla ponad 28.000 uczestników w 211 szkołach z 6 województw. Dzięki planowanemu rozwojowi i objęciu działaniem BAKCYLA całej Polski, organizatorzy projektu zakładają co najmniej podwojenie tych liczb do końca 2017 r.

nbs.2016.06.wykres.045.b

 
Udostpnij artyku: