Edukacja: Współpraca w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z bankami zrzeszonymi w grupie SGB to wartość dodana

NBS 2018/06

Od dłuższego już czasu obserwujemy wzrost społecznego zainteresowania praktycznymi aspektami edukacji ekonomicznej. Rozwój usług finansowych, wdrażanie do powszechnego użytku nowoczesnych instrumentów i narzędzi informatycznych nie tylko ułatwia dostęp do naszych pieniędzy, ale wymaga większej świadomości odnośnie przeciwdziałania niepożądanym skutkom postępu technologicznego.

Środowisko bankowe od lat dba o bezpieczeństwo naszych depozytów, co znajduje konkretny wyraz nie tylko w dbałości o jakość świadczonych usług, ale także w trosce o edukowanie obecnych i przyszłych interesariuszy systemu bankowego. To sprawa szczególnej wagi, bowiem budowanie zrozumienia dla potrzeby oszczędzania jako fundamentu społecznej zamożności zaczyna się już na etapie szkoły podstawowej. Zasięg działania takich projektów, jak Bakcyl, czy Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, realizowanych przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przy aktywnym wsparciu Związku Banków Polskich, dowodzi, że potrzeby i oczekiwania społeczne w tym względzie są znaczne, a w miarę rozwoju rynku usług finansowych będą coraz większe.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: