Edukacja: Zrzeszenie jako wyraz kultury organizacyjnej banku spółdzielczego

NBS 2016/05

Zrzeszanie się banków spółdzielczych w ramach związków rewizyjnych i związków (organizacji) gospodarczych jest naturalnym kierunkiem rozwoju tego sektora. Ewentualne dylematy towarzyszące podjęciu decyzji w przedmiocie zrzeszenia się dotyczą jedynie ustalenia istnienia realnych korzyści z tego tytułu oraz obiektywnego stosunku tych korzyści do kosztów związanych z uczestnictwem w zrzeszeniu.

Alicja Brand

W odniesieniu do efektywnie prosperującego banku spółdzielczego, zadeklarowana przezeń wola przystąpienia do zrzeszenia, do organizacji gospodarczej, świadczy o jego gotowości do uczestnictwa w swoistym długoterminowym projekcie ukierunkowanym na zabezpieczenie interesów całej zrzeszonej wspólnoty.

Alicja Brand

Mgr nauk prawnych, absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy WPiA UW i Programu Doktoranckiego Ekonomia Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. W latach 2003-2013 prowadził...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: