Edukacyjne kursy internetowe MOOC bardzo powoli nabierają rozpędu

Finanse i gospodarka

Według raportu firmy doradczej Deloitte "TMT Predictions 2014", w najbliższych miesiącach na rynkach światowych coraz większą popularność będą zdobywać edukacyjne kursy internetowe (ang. Massive Open Online Course, MOOC).

Według raportu firmy doradczej Deloitte "TMT Predictions 2014", w najbliższych miesiącach na rynkach światowych coraz większą popularność będą zdobywać edukacyjne kursy internetowe (ang. Massive Open Online Course, MOOC).

Prezentowane w raporcie dane dotyczą kursów MOOC, które są odpowiednikami edukacji na poziomie wyższym i szkolenia zawodowego na poziomie podyplomowym. Zdaniem Jakuba Wróbla z Działu Konsultingu Deloitte, nie w pełni sprawdzą się prezentowane w 2013 roku prognozy, że kursy e-learningowe szybko zmienią sposób, w jaki będzie odbywała się edukacja na poziomie wyższym i podyplomowym.

Prognozy Deloitte mówią, że w 2014 roku tylko poniżej 0,2% wszystkich ukończonych kursów na poziomie szkolnictwa wyższego będzie kursami tego typu. Oczywiście liczba osób, które były na świecie zarejestrowane jako uczestnicy takich kursów wzrosła w 2013 roku dwukrotnie w stosunku do roku 2012. Jednak w 2014 roku nie spowoduje to jeszcze znaczących zmian w sposobie edukacji. W raporcie Deloitte przewiduje się, że dopiero około roku 2020 liczba kursów MOOC będzie stanowić poziom około 10% wśród różnych form edukacji na poziomie wyższym i w szkoleniu zawodowym.

MOOC ma znaczące zalety. Są to niższe koszty oraz dostosowanie nauki do czasu i miejsca zgodnie z preferencjami poszczególnych uczestników. Coraz częściej w trakcie aktywności zawodowej trzeba się uczyć i podnosić kwalifikacje. Dziś nauka łączona jest z pracą zawodową. Również na świecie do przekazywania wiedzy, którą powinni posiąść studenci, wykorzystuje się kursy e-learningowe, a dopiero później prowadzone są zajęcia praktyczne i ćwiczenia. Fatwo też w przypadku kursów MOOC mierzyć efektywności nauczania.

Rozwojowi popularności takich form kształcenia sprzyja też postęp technologiczny i coraz powszechniejszy dostęp do szerokopasmowego internetu. Jak uważa Jakub Wróbel, jeśli chodzi o rozwój kształcenia w formie e-learningu w Polsce, to negatywny wpływ na jego rozwój ma niż demograficzny. Liczba studentów według szacunków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spada i powinna zacząć wzrastać dopiero około roku 2025.

Wpływa to negatywnie na chęć popularyzacji nowych metod nauczania. Przepisy na niektórych uczelniach w Polsce nie sankcjonują MOOC jako dopuszczonej formy zdawania egzaminów i zaliczania kursów. Przyszłościowo MOOC jest na pewno ciekawym rozwiązaniem w sposobach edukacji.

Trend łączenia studiów z pracą to na pewno coraz powszechniejsza sytuacja również na naszym rynku. Jednak na większą popularyzację możemy liczyć dopiero w przyszłości. Są też pewne bariery mentalne. Nadal wielu wykładowców szkół wyższych niechętnie umieszcza wykłady na ogólnie dostępnych stronach WWW uczelni, nie widząc w tym swojego interesu. W Polsce działają już kursy MOOC np. od 2012 roku IT Szkoła uruchomiona przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki - do października 2013 roku ukończono w niej 67 tys. kursów wysoko ocenianych przez studiujących.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: