Edukacyjne wyzwania

Multimedia

Łukasz Świerżewski, Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów

Łukasz Świerżewski, Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów

O edukacji finansowej w dobie cyfryzacji gospodarki i współpracy wszystkich podmiotów  zainteresowanych wzrostem wiedzy ekonomicznej społeczeństwa.Wraz ze stopniowym rozwojem rynku finansowego, wraz z wchodzeniem nowych usług, wraz z cyfryzacją gospodarki, a także cyfryzacją usług finansowych, wreszcie wraz z rosnącą cyfryzacją usług publicznych tworzymy wspólną infrastrukturę, która sprawia, że instytucje rynku finansowego współpracują blisko z Ministerstwem Finansów z administracją publiczną w rozwoju jak najlepszych usług dla obywateli. Aby wszystko mogło dziać się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, w taki, który będzie z jednej strony przyjazny i łatwo dostępny dla obywateli, a z drugiej strony będzie dla nich bezpieczny, konieczne są działania edukacyjne.Edukacja dotyczy zarówno sposobów korzystania z infrastruktury elektronicznej, z infrastruktury zdalnej tak, żeby nie stać się ofiarą jakiejś formy cyberprzestępczości. Edukacja dotyczyć musi też odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych i odpowiedzialnego uczestniczenia w dobrze wspólnym, jakim są finanse publiczne.

Dlatego też jedną z misji i zadań Ministerstwa Finansów jest edukacja finansowa i zostało to zapisane w kierunkach działania Ministerstwa Finansów na najbliższe lata. Zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej to zadanie realizować. Naszymi partnerami z jednej strony są wszystkie te instytucje państwowe, te instytucje administracji publicznej, które są zaangażowane czy to w regulacje, czy w współuczestniczenie w całej infrastrukturze rynku finansowego i rynków finansów publicznych. Tu wymienię tylko kilka z nich: Narodowy Bank Polski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy Komisja Nadzoru Finansowego, ale naszym ważnym partnerem są również instytucje rynkowe, są również instytucje rynku finansowego, instytucje, które tworzą infrastrukturę rynku płatności po to, żeby wspólnie dotrzeć do jak najszerszej grupy klientów.Mówiąc którzy obywatele, którzy odbiorcy są dla nas ważni, musimy patrzeć na wszystkie grupy wiekowe i na tym etapie, na którym się znajdujemy ważną grupą są dzieci i młodzież. Mówimy tutaj zwłaszcza o uczniach szkół ponadpodstawowych. Wchodzi teraz nowa podstawa programowa, została przygotowana tam przestrzeń do tego, żeby edukacja finansowa i edukacja ekonomiczna była prowadzona. Musimy zrobić jak najwięcej żeby tę przestrzeń dobrze wypełnić, żeby pomóc nie tylko dzieciom, ale także nauczycielom, którzy mają dzieci uczyć, aby we właściwy sposób mogli przekazywać wiedzę dotyczącą ekonomii i finansów.

Na drugim końcu tej skali ważną grupą, o której absolutnie zwłaszcza dzisiaj w warunkach gospodarki cyfrowej nie możemy zapominać są seniorzy. Wśród seniorów dane dotyczące wręcz wykluczenia cyfrowego - czyli nieumiejętności czy braku pewnych podstawowych umiejętności dotyczących korzystania z infrastruktury cyfrowej są siłą rzeczy dosyć wysokie. W związku z tym dotarcie do nich z wiedzą jak bezpiecznie korzystać z nowych rozwiązań cyfrowych oraz związanych z tym, czy oferowanych w ten sposób usług finansowych jest niezwykle ważna. Wreszcie ważną grupą są wszyscy ci, którzy są w trakcie gromadzenia swojego kapitału, czy to na ważne sytuacje życiowe i trudne czasami, czy też po prostu na emeryturę. Programy, które są przygotowywane przez rząd, jak przygotowywane obecnie plany kapitałowe, które będą oferowane w sposób powszechny pracownikom – jest to przestrzeń, niezwykle ważny obszar, który będzie wprowadzony wraz z towarzyszącymi im działaniami edukacyjnymi. W związku z tym te grupy społeczne, do których musimy trafić są naprawdę szerokie i w zasadzie nikogo nie można tutaj wyłączyć.
Udostępnij artykuł: