Edward Szlęk nowym prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Kadry / Tylko u nas

Rada Nadzorcza JSW SA jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu Edwarda Szlęka na stanowisko Prezesa Zarządu JSW. Sprawowanie obowiązków rozpocznie 27 kwietnia.

Edward Szlęk jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył podyplomowe studia informatyczne na AGH oraz studium w zakresie zarządzania w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa. Od początku pracy zawodowej aktywnie uczestniczący w rozwoju i zarządzaniu firmami z branży stalowej, chemicznej i koksowniczej. Był uczestnikiem wielu staży technicznych i organizacyjnych w czołowych europejskich firmach.

Specjalizyje się w poszukiwaniu synergii w zarządzaniu grupami kapitałowym i osiąganiu pozycji lidera kosztowego. Od wielu lat zajmuje się zarządzaniem, rozwojem i restrukturyzacją firm o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Przeprowadził skuteczną restrukturyzację takich firm, jak Huta „Zawiercie” S.A., Stalexport S.A., Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. Wszystkie te firmy działały w ramach grup kapitałowych obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Od 2007 roku zarządzał największą spółką przetwórczą JSW S.A. – Koksownią Przyjaźń. 
W ostatnich dwóch latach zajmował się integracją Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”, doprowadzając do utworzenia spółki JSW KOKS S.A., która zarządza czterema zakładami koksowniczymi i przetwarza ponad 5 mln ton węgla rocznie, skutecznie konkurując na europejskim i światowym rynku koksu. Doprowadził w ten sposób do finału proces tworzenia w ramach JSW, grupy węglowo-koksowej.

Monika Czepielewska

Udostępnij artykuł: