Edytorial: Nowe otwarcie

NBS 2015/09

Długo wyczekiwana nowela ustawy, precyzująca warunki działania banków spółdzielczych, w tym na poziomie zrzeszeń. Formalnoprawne opisanie reguł i warunków wdrożenia unijnej dyrektywy CR D IV i rozporządzenia CRR, zdefiniowanie funduszy udziałowych - to tylko niektóre z żywotnie istotnych dla środowiska zagadnień, tworzących warunki dalszego rozwoju.

Długo wyczekiwana nowela ustawy, precyzująca warunki działania banków spółdzielczych, w tym na poziomie zrzeszeń. Formalnoprawne opisanie reguł i warunków wdrożenia unijnej dyrektywy CR D IV i rozporządzenia CRR, zdefiniowanie funduszy udziałowych - to tylko niektóre z żywotnie istotnych dla środowiska zagadnień, tworzących warunki dalszego rozwoju.

Maciej Małek

Nowego wymiaru nabiera również kwestia poszukiwania – czy jak chcą niektórzy – aktualizacji modelu biznesowego. Oddzielnym zagadnieniem jest wdrożenie, po wielu miesiącach emocjonalnej niekiedy debaty, Systemu Ochrony Instytucjonalnej.

Wszystko zaś w warunkach utrzymujących się niskich stóp procentowych stanowiących nie lada wyzwanie. Konkurowanie czy współpraca, a jeśli tak, to w jakich obszarach z bankami komercyjnymi i państwowymi – to kolejne z pytań, które wymagają pilnej odpowiedzi. Jednocześnie wyzwania, z którymi przychodzi się mierzyć każdego dnia – stałe dążenie do utrwalania relacji z klientami, mocniejsze niż dotąd akcentowanie osadzenia sektora w lokalnych środowiskach oraz harmonijne godzenie modernizacji kanałów dystrybucji z wykorzystaniem posiadanego potencjału organizacyjnego, kadrowego i finansowego.

Wszystkie wymienione zjawiska, tendencje rozwojowe i wyzwania staramy się opisać w sposó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: