Efekt dodatkowych obciążeń

Bankowość

Bank Ochrony Środowiska zakończył rok 2015 stratą bilansową, szacowaną przez zarząd na 12,6 mln zł. To efekt dodatkowych obciążeń, zwłaszcza 28,2 mln zł (22,8 mln zł w ujęciu netto) przekazanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypłaty środków gwarantowanych w wyniku ogłoszenia upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz 9,0 mln zł (7,3 mln zł w ujęciu netto) przekazanej na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. BOŚ udzielał bowiem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

Ostateczna wysokość straty zostanie podana w raporcie rocznym banku, który będzie opublikowany 7 marca. Informację o sytuacji BOŚ otrzymała już Komisja Nadzoru Finansowego, a zarząd rozpoczął prace nad przygotowaniem programu naprawczego, do przedstawienia którego jest zobowiązany.

Przyjęta we wrześniu strategia banku do roku 2020 przewiduje emisje akcji w wysokości ok. 300 mln zł. W obecnej sytuacji emisja będzie musiała być wyższa.

BOŚ zanotował już stratę na koniec III kwartału – wynosiła niemal 7,4 mln zł. Kapitał własny banku wynosił wtedy 1 525 mln zł. Jednak za okres trzech kwartałów ub.r. stopa zwrotu z kapitałów (RoE) wyniosła -0,4 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) – 82,2 proc. Współczynnik wypłacalności miał wartość 12,71 proc., zaś Tier 1 – 9,65. BOŚ jest w grupie trzech banków, które – zgodnie z nałożonymi przez KNF domiarami kapitałowymi – będą musiały kapitał uzupełnić. Od 2016 roku bowiem KNF wymaga wzrostu Tier 1 do 10,25 proc. z 9 proc., a współczynnika kapitałowego do 13,25 proc. z 12 proc. obecnie.

PSZ

Udostępnij artykuł: