Efekty działania funduszy UE w Polsce pozytywnie ocenia ponad 80 proc. Polaków

Gospodarka

Efekty działania funduszy unijnych w Polsce pozytywnie ocenia ponad 80% respondentów, a zdaniem 83% Polaków realizacja inwestycji finansowanych ze środków europejskich nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków - wynika z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej.

Fot. Pixabay.com

Efekty działania funduszy unijnych w Polsce pozytywnie ocenia ponad 80% respondentów, a zdaniem 83% Polaków realizacja inwestycji finansowanych ze środków europejskich nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków - wynika z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej.

Efekty działania funduszy #UE w Polsce pozytywnie ocenia ponad 80 proc. Polaków - podała #KE

- Dzięki finansowemu wsparciu UE można było realizować bardzo kosztowne programy budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu, telefonizacji, gazyfikacji, oczyszczalni ścieków. Myślę, że większość Polaków to docenia. Warto zaznaczyć, że przy okazji członkostwa w Unii Polska podniosła swój status bezpieczeństwa. To jest ważne dla inwestorów i kontaktów gospodarczych - powiedział dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda.Jedynie 2,6% respondentów nigdy nie spotkało się z żadnymi informacjami na temat funduszy europejskich. Wśród osób, które wskazały negatywne skutki (4,8%), co czwarta zwracała uwagę na marnotrawienie pieniędzy i niepotrzebne inwestycje. Co piąty respondent w tej grupie wskazywał na uzależnienie Polski od Unii Europejskiej, a co siódmy, że otrzymane pieniądze trzeba będzie kiedyś zwrócić np. w postaci wyższych składek unijnych - podano w komunikacie.

Co najczęściej finansuje UE?

"Jak pokazało badanie, najpopularniejszym źródłem informacji na temat funduszy europejskich są media tradycyjne (prasa, radio, telewizja) - wskazało je 62% respondentów. Prawie połowa ankietowanych widziała tablice informacyjne przy inwestycjach finansowanych przez Unię Europejską lub spotkała się z takimi informacjami w urzędzie. Ponad 40% respondentów o projektach finansowanych z funduszy europejskich słyszało od znajomych lub rodziny" - czytamy dalej.Wśród obszarów, które Polacy wskazują jako najczęściej finansowane przez Unię Europejską w Polsce, znalazły się: ochrona środowiska (62,5% badanych), nauka i edukacja (52%) oraz rozwój działalności gospodarczej (48,7%). Jednocześnie to dotacje unijne poprawiające infrastrukturę oraz jakość dróg mają według ankietowanych największy wpływ na rozwój ich najbliższego otoczenia (62,5% badanych) - podano także w komunikacie.

82,5 mld euro do 2020 roku dla Polski

"Mimo szóstej lokaty Polski wśród państw UE pod względem wykorzystania pieniędzy z tzw. Planu Junckera (przeznaczonych m.in. na duże inwestycje infrastrukturalne i innowacyjne), jedynie 8% badanych słyszało wcześniej o tej inicjatywie i było w stanie wyjaśnić, co ona oznacza" - czytamy w komunikacie.W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Z danych dostępnych na Portalu Funduszy Europejskich od uruchomienia programów do 21 stycznia 2018 r. złożono 72 883 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 462,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 286,6 mld zł, przypomniano także.Badanie "Jak Unia Europejska inwestuje w Polsce - znajomość funduszy oraz korzyści i barier w ich pozyskiwaniu" zostało przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej przez agencję badań rynku i opinii SW Research z wykorzystaniem metody wywiadów on-line w dniach 19-23 stycznia 2018 roku na grupie 1 016 respondentów.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: