Efekty rządowego programu wspierania MŚP

Polecamy

Program gwarancji de minimis sprawił, że w gospodarce pojawiło się 12,3 mld zł dodatkowego kredytu;Finansowanie przyznane dzięki gwarancjom kredytowym de minimis przełożyło się na 54 tys. miejsc pracy;Badanie ujawniło także niezakładany w przypadku kredytów obrotowych efekt - w wyniku udziału w programie nastąpiło polepszenie sytuacji finansowej firm na tyle, że podejmowały się one realizacji inwestycji, w tym inwestycji o charakterze innowacyjnym.Z kolei w przypadku kredytów inwestycyjnych realizowane inwestycje nie tylko prowadziły do uruchomienia dodatkowych środków finansowych firmy na ten cel, ale też zainicjowały lub zainicjują w najbliższym czasie kolejne inwestycje.Te i inne wnioski pojawiły się w raporcie z badania, które przeprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiadający za realizację programu.

Program gwarancji de minimis sprawił, że w gospodarce pojawiło się 12,3 mld zł dodatkowego kredytu;Finansowanie przyznane dzięki gwarancjom kredytowym de minimis przełożyło się na 54 tys. miejsc pracy;Badanie ujawniło także niezakładany w przypadku kredytów obrotowych efekt - w wyniku udziału w programie nastąpiło polepszenie sytuacji finansowej firm na tyle, że podejmowały się one realizacji inwestycji, w tym inwestycji o charakterze innowacyjnym.Z kolei w przypadku kredytów inwestycyjnych realizowane inwestycje nie tylko prowadziły do uruchomienia dodatkowych środków finansowych firmy na ten cel, ale też zainicjowały lub zainicjują w najbliższym czasie kolejne inwestycje.Te i inne wnioski pojawiły się w raporcie z badania, które przeprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiadający za realizację programu.

Rządowy program wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonuje od wiosny 2013 r. i zakończy się 31 grudnia 2016 r. Ma na celu poprawę dostępu do finansowania dla sektora MŚP, co było szczególnie ważne w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego. Jednak, jak pokazuje analiza wyników badania, które przeprowadził odpowiadający za realizację programu Bank Gospodarstwa Krajowego, także w okresie lepszej koniunktury program jest narzędziem przydatnym i pożądanym przez przedsiębiorców.

Efekty programu gwarancji de minimis na poziomie badanych przedsiębiorstw przekładają się na pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej. Wsparcie w widoczny sposób oddziałuje na rynek kredytów dla MŚP. - Za sprawą programu w gospodarce pojawiło się 12,3 mld zł dodatkowego kredytu - mówi Tomasz Kaczor, dyrektor biura badań i analiz BGK. - Dla porównania, od początku funkcjonowania programu - a był to okres spowolnienia gospodarczego - ogólny przyrost kredytu wyniósł 19,1 mld zł. Można szacować, że finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 54 tys. miejsc pracy utworzonych lub utrzymanych (odpowiednio 28 tys. i 26 tys.). Wziąwszy pod uwagę, że w samym tym okresie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 91 tys. osób, należy uznać, że program miał zauważalny pozytywny wpływ na rynek pracy - dodaje Tomasz Kaczor.

Badanie ujawniło także niezakładany w przypadku kredytów obrotowych efekt - w wyniku udziału w programie sytuacja finansowa firm polepszyła się na tyle, że rozpoczęły inwestycje, w tym inwestycje o charakterze innowacyjnym.  U ponad 60% firm to polepszenie  płynności finansowej było katalizatorem do wprowadzenia innowacji, najczęściej procesowych lub produktowych.

W przypadku kredytów inwestycyjnych ponad połowa inwestycji (54%) miała charakter innowacyjny. Przede wszystkim były to innowacje procesowe (64%), nieco rzadziej produktowe (39%) lub marketingowo-organizacyjne (15%). 6 na 10 firm podczas realizacji inwestycji uruchomiło dodatkowe środki finansowe pochodzące najczęściej z własnych zasobów. Co więcej 1/3 badanych przedsiębiorstw uruchomiło lub planuje w najbliższym czasie uruchomić kolejną inwestycję, której realizację pobudziła właśnie inwestycja finansowana w ramach gwarancji de minimis.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy skorzystali z programu i którzy zgodzili się podzielić swoimi spostrzeżeniami na jego temat, ocenili, że gwarancja de minimis jest cennym narzędziem, które daje poczucie realnego, funkcjonalnego wsparcia od Państwa. Zgodnie z ich sugestiami tego rodzaju wsparcie powinno być stale dostępne, tym bardziej, że często - zwłaszcza w przypadku firm najmniejszych i najkrócej działających - było ono używane jako sposób na uporanie się z powtarzającymi się problemami z płynnością lub wręcz stałe narzędzie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.

Badanie przeprowadzono z udziałem 1617 przedsiębiorców, którzy uzyskali kredyty objęte gwarancją BGK w okresie od lipca 2014 r. do lipca 2015 r.

Broszura podsumowująca najważniejsze wnioski z badania oraz pełny raport z badania dostępne są pod linkiem:https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/news/Ekspertyzy_BGK/Gwarancje_de_minimis_2015/Raport_PLDIII_2015_public.pdf

Wpływ programu na działalność MŚP - wybrane wyniki badania:

 1. Ułatwienie w uzyskaniu kredytowania działalności
  6 na 10 badanych przedsiębiorstw w ogóle nie uzyskałoby kredytu bez gwarancji de minimis. Kolejne 12% firm oceniło, że gdyby nie udział w programie uzyskaliby kredyt niezgodny  ze swoim wnioskiem tj, byłby on przede wszystkim niższej wartości.
 2. Niwelowanie zatorów płatniczych
  Prawie połowa badanych firm dzięki kredytom obrotowym z gwarancją de minimis rozwiązała swoje problemy z zatorami płatniczymi. Dla 53% ten produkt bankowy jest stałym narzędziem biznesowym ułatwiającym rozwój firmy i utrzymanie płynności.
 3. Wzrost zatrudnienia
  Pozyskany przez przedsiębiorstwa kredyt z gwarancją de minimis pozwolił na utworzenie nowych miejsc pracy w przypadku 33% badanych, a dla 23% pozwolił na utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. 31% z tych które nie utworzyły nowych miejsc pracy zamierza utworzyć je w najbliższej przyszłości.
 4. Podejmowanie inwestycji
  W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis, sytuacja firm zmieniła się na tyle, że prawie połowa z nich podjęła się inwestowania, a co trzecia z tych, które jeszcze tego nie zrobiły w wyniku tej poprawy zamierza w najbliższym czasie dokonać inwestycji.
 5. Wspieranie innowacyjności
  Dzięki uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firm zmieniła się na tyle, że aż 62% z nich dokonało inwestycji o charakterze innowacyjnym. W przypadku przedsiębiorstw z kredytem inwestycyjnym 54% z nich inwestowało w innowacje (przede wszystkim innowacje procesowe).
 6. Poprawa sytuacji finansowej
  8 na 10 przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na kredyt obrotowy z gwarancją ustabilizowało sytuację finansową w swojej firmie, a 7 na 10 firm odnotowało wzrost obrotów. Z kolei 74% przedsiębiorstw, które pozyskały kredyt inwestycyjny z gwarancją de minimis zanotowało wzrost przychodów w wyniku uzyskanego finansowania.

Film podsumowujący efekty programu:

Gwarancja de minimis drogą MŚP do oferty kredytowej banków: https://www.youtube.com/watch?v=GpGNAgZS5Gg

Anna Czyż
rzecznik prasowy
Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: