Rynek Finansowy: Efektywne przetwarzanie informacji na potrzeby zarządcze instytucji finansowych

BANK 2018/09

Implementacja do polskiego prawa dyrektywy PSD2 daje całej branży finansowej nowe możliwości. Najbliższe miesiące, w których nowy ekosystem będzie się kształtował, mogą się okazać niezwykle ciekawe. Co zrobić, by nowe rozwiązania zyskały powszechną akceptację? Kluczowe jest tu pokazanie korzyści, jakie obie strony mogą odnieść w wyniku zmian.

Implementacja do polskiego prawa dyrektywy PSD2 daje całej branży finansowej nowe możliwości. Najbliższe miesiące, w których nowy ekosystem będzie się kształtował, mogą się okazać niezwykle ciekawe. Co zrobić, by nowe rozwiązania zyskały powszechną akceptację? Kluczowe jest tu pokazanie korzyści, jakie obie strony mogą odnieść w wyniku zmian.

Bartosz Ciołkowski
dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe

Idea udostępniania podmiotom trzecim danych dotyczących klientów banków poprzez interfejsy API oraz udzielania im zgody na dokonywanie płatności jeszcze kilka lat temu mogła brzmieć co najmniej zaskakująco, lecz obecnie stanowi element światowego systemu finansowego i wciąż się rozwija. Liczby potwierdzają tezę o powiększającym się obszarze bankowości otwartej. Analizy pokazały, że w jej ramach, nawet przy ostrożnych szacunkach, przepływy danych w ciągu 5–10 lat osiągną wartość podobną do dzisiejszych transakcji kartowych.

Świadczy to niewątpliwie o sporym entuzjazmie. Pokazuje również dużą liczbę projektów, których realizacja będzie wymagać partnerstwa i współpracy. Tradycyjne banki mają tutaj równie ważną rolę do odegrania, co nowi, mniejsi gracze.

Szansa dla banków

Dla banków nowy model jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim dużą szansą. Mogą dzięki temu jeszcze lepiej poznać swoich klientów, zaoferować im nowe rodzaje usług i stać się ich „bramą” do świata finansów. W dłuższej perspektywie czasu na polskiej scenie bankowej możemy mieć instytucje nowej generacji, bardziej konkurencyjne oraz cyfrowe.

Udostępnienie zbiorów danych (oczywiście zawsze za zgodą klienta) podmiotom trzecim oraz pozwolenie im na połączenie ich z innymi zbiorami informacji w celu uzyskania wartościowego wglądu w potrzeby i zachowania klientów umożliwi tworzenie nowych usług, stanowiących bezpośrednią odpowiedź na te potrzeby. Mowa tutaj np. o dokł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: