Efektywność energetyczna: 200 mln Euro od EBOiR dla małych i średnich firm w Polsce

Bankowość

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) uruchomił drugą edycję Programu Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii w Polsce PolSEFF2. Na finansowanie inwestycji przynoszących oszczędność energii za pośrednictwem uczestniczących w programie banków dla polskich firm z sektora MŚP przeznaczone jest 200 mln Euro. Do programu dołącza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) uruchomił drugą edycję Programu Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii w Polsce PolSEFF2. Na finansowanie inwestycji przynoszących oszczędność energii za pośrednictwem uczestniczących w programie banków dla polskich firm z sektora MŚP przeznaczone jest 200 mln Euro. Do programu dołącza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze w formie kredytów będą dystrybuowane przez lokalne banki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Kredyty mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji związanych z wymianą lub modernizacją m.in. układów grzewczych, chłodniczych i elektrycznych. Ich celem jest obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez firmy i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Dopełnieniem programu są premie inwestycyjne ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wsparcie techniczne konsultantów ze strony Komisji Europejskiej.

Po raz pierwszy do programu dołącza instytucja z polskiego sektora publicznego, jaką jest NFOŚiGW. Fundusz przekaże premie inwestycyjne w wysokości 60 mln zł (blisko 14,2 mln Euro) w ramach swojego nowego programu "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach". Założony w 1989 roku  NFOŚiGW bierze udział we współfinansowaniu dużych inwestycji o znaczeniu ogólnokrajowym.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa to siła napędowa naszej gospodarki. Projekty takie jak PolSEFF mają ogromne znaczenie dla długoterminowego rozwoju energii zrównoważonej w Polsce i są dobre dla biznesu. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z NFOŚiGW i postrzegamy ją jako podstawę sukcesu drugiej edycji programu PolSEFF - mówi Grzegorz Zieliński, Dyrektor EBOiR w Polsce.

Program PolSEFF2 jest realizowany za pośrednictwem polskich banków komercyjnych, które pełnią kluczową rolę w dotarciu do lokalnych przedstawicieli polskiego sektora MŚP. BNP Paribas Bank Polska S.A. jest pierwszym bankiem, który przyłącza się do tej inicjatywy.

- Skupienie uwagi na energooszczędnych inwestycjach MŚP jest podstawą rozwoju gospodarczego w Polsce. Jest ono także ważne dla realizacji celów naszego kraju w zakresie ochrony środowiska - zaznacza Małgorzata Skucha, Prezes NFOŚiGW. - Ten nowy program wykaże finansową i środowiskową opłacalność inwestycji w najlepsze dostępne technologie energooszczędne oraz w energię odnawialną we wszystkich sektorach MŚP w Polsce - dodaje Małgorzata Skucha.

Program PolSEFF2 został opracowany w oparciu o sukces, jaki odniosła pierwsza edycja programu, w ramach której zrealizowano ponad 2000 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości finansowania 180 milionów EUR. Dzięki zrealizowanym inwestycjom polskie przedsiębiorstwa zmniejszyły roczne zużycie energii o 342 GWh i zredukowały emisję CO2 o 102 tysiące ton rocznie.

O programie PolSEFF2

PolSEFF powstał z inicjatywy EBOiR i jest skierowany do małych i średnich firm. Celem programu jest rozwój zrównoważonej energii poprzez wzrost zastosowania energooszczędnych technologii oraz źródeł odnawialnej energii w sektorze MŚP. Jest to o tyle istotne, że w ramach przedstawionych przez Unię Europejską planów, zużycie energii pierwotnej w Europie powinno zostać zredukowane o 20% do 2020 r. Na inwestycje w ramach PolSEFF2 EBOiR przeznaczył w formie linii kredytowych dla wyselekcjonowanych instytucji finansowych 200 mln Euro. Pierwszym Bankiem, który przyłączył się do programu jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

Poza Polską, EBOiR prowadzi podobne programy m.in. w Bułgarii, Słowacji, Mołdawii, Turcji, na Ukrainie oraz Bałkanach.

Sylwia Maj
PR Manager, Biuro Prasowe PolSEFF2

Inauguracja POLSEFF2

Druga edycja programu PolSEFF została ogłoszona oficjalnie podczas konferencji zorganizowanej przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, która odbyła się 5 listopada 2014 r. w Warszawie.

Wspólne przedsięwzięcie EBOiR oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składa się z: programu priorytetowego NFOŚiGW "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach" (Program NF) oraz realizowanego przez EBOiR Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce dla MŚP ("PolSEFF2").

Współpraca obu instytucji to potężny instrument finansowy promujący efektywne wykorzystanie energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, inwestujących w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Wspieranie tego rodzaju przedsięwzięć stanowi priorytetowy obszar działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w ten sposób efektywnie przyczynia się do oszczędności zużycia energii, obniżenia kosztów działalności firm oraz zmniejszania emisji CO2.

Łączna wartość dofinansowania przeznaczonego na oba programy jest przewidziana na ok. 218 mln euro. Wsparcie zostanie udzielone przez NFOŚiGW, EBOIR oraz UE w formie dotacji, kredytów i pokrycia kosztów pomocy technicznej. Budżet Programu Narodowego Funduszu został ustalony na kwotę do 60 mln zł, który zostanie udostępniony przedsiębiorcom w formie dotacji, przekazywanej za pośrednictwem banków bezpośrednio po zrealizowaniu projektu oraz po potwierdzeniu osiągnięcia założonego efektu ekologicznego. Źródłem finansowania dla kredytów bankowych mogą być środki własne danego banku lub środki pochodzące z linii kredytowej EBOiR, zaplanowanej na kwotę do 200 milionów euro. Koszty pomocy technicznej będą finansowane przez Komisję Europejską, za pośrednictwem EBOiR.

W ramach realizacji Programu NF, w sierpniu br. zostały podpisane umowy o współpracy pomiędzy NFOŚiGW, a czterema bankami: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., IDEA Bank S.A. oraz Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. To te instytucje będą udzielać kredytów finansujących inwestycje realizowane w zakresie programu Narodowego Funduszu.

"Dla przedsiębiorcy bardzo istotna jest płynność finansowa i efektywność ekonomiczna prowadzonej działalności, a działania proekologiczne często traktowane są jako konieczność negatywnie wpływająca na konkurencyjność firmy. Narodowy Fundusz, we współpracy z bankami, oferuje aktywnym przedsiębiorstwom wsparcie finansowe na energooszczędne rozwiązania i linie technologiczne. Chcemy przyczynić się do zmniejszenia o co najmniej 20% zużycia energii, a tym samym poprawić rentowności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności. Zatem efekt ekonomiczny możemy wspólnie uzyskać dzięki rozwiązaniom przyjaznym środowisku. Co więcej, przedsiębiorcy, którzy osiągną zamierzony efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zużycia energii, mogą liczyć na zapewnianą przez Narodowy Fundusz "premię inwestycyjną" w formie 10-15% dotacji pokrywającej przedsiębiorcom część spłaty zaciągniętego kredytu bankowego" - ocenia Małgorzata Skucha - Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Wsparcie oferowane przez Program NF i PolSEFF2 obejmuje zarówno przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, tj. inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy realizowane w celu zmniejszenia zużycia energii, jak i termomodernizację budynków. Inwestycje w maszyny, urządzenia, materiały, technologie energooszczędne w zakresie efektywności energetycznej i termomodernizacji, które znajdują się na liście LEME mogą być realizowane za pomocą tzw. ścieżki uproszczonej, przy której maksymalna wartość kredytu nie może przekroczyć 250 tys. euro, natomiast dla tzw. "inwestycji wspomaganych", czyli nie objętych listą LEME, przewidziana jest ścieżka standardowa, której maksymalny limit kredytu wynosi 1 mln euro.

Zgodnie z założeniami programu Narodowego Funduszu, umowy z przedsiębiorstwami na całą kwotę dotacji powinny być zawarte do 31 grudnia 2015 r., natomiast zakończenie wypłat dotacji planowane jest do 31 grudnia 2016 r.

Witold Maziarz
rzecznik prasowy NFOŚiGW

Udostępnij artykuł: