Efektywność energetyczna: KE wzywa Polskę do usunięcia uchybienia

ESG

Komisja Europejska podjęła decyzje o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do 15 państwa, w tym Polski, wzywając je do dokonania prawidłowej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE).

Siedziba Komisji Europejskiej
Fot. Pixabay.com

Komisja Europejska podjęła decyzje o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do 15 państwa, w tym Polski, wzywając je do dokonania prawidłowej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE).

Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty #KE #EfektywośćEnergetyczna

"Dyrektywa z 2012 r. ustanawia wspólną strukturę ramową środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w UE, aby zapewnić osiągnięcie unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej w UE o 20 proc. do 2020 r., a także stworzyć warunki do dalszej poprawy efektywności energetycznej po wspomnianej dacie docelowej. Zgodnie z tą dyrektywą, wszystkie państwa UE są zobowiązane do bardziej efektywnego korzystania z energii na wszystkich etapach łańcucha energetycznego - od produkcji po zużycie energii końcowej" - czytamy w komunikacie.

Dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi 

Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. Jeżeli nie podejmą one działań w ciągu tych dwóch miesięcy, Komisja może skierować do nich uzasadnione opinie w tej sprawie, podano także.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: