Efektywność rynku kapitałowego w Polsce możliwą barierą rozwoju REIT

FN 2017/10-12 (październik-grudzień 2017)

Inwestowanie nie jest prostym zajęciem i przynosi różne efekty, w zależności od wiedzy i umiejętności inwestora oraz rodzajów aktywów. Np. inwestowanie w akcje nie jest skuteczne i bardzo ryzykowne, jeśli nie potrafi się dobrać dobrze zdywersyfikowanego portfela. Jednocześnie zbieranie doświadczeń w zakresie efektywnego inwestowania trwa latami, co jest bardzo kosztowne.

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak
Zakład Zarządzania Ryzykiem,
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji,
Szkoła Główna Handlowa

1. Problem badawczy, zakres, cel i hipotezy

Wydaje się, że inwestora indywidulanego, takiego jak gospodarstwo domowe czy małe lub średnie przedsiębiorstwo, należy ukierunkowywać na inwestowanie w portfele lub indeksy odzwierciedlające portfele akcji lub inne instrumenty finansowe albo aktywa towarów lub nieruchomości. W tym kontekście, rozważ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: