EFI i BGK podpisały 29 lipca w Warszawie pierwszą w Europie umowę w ramach programu COSME

Tylko u nas

Program COSME jest odpowiedzią Unii Europejskiej na wyzwania, jakie stoją przed naszymi gospodarkami w globalnej konkurencji. To program rozwoju konkurencyjności oraz wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Całkowity budżet programu przewidziany na lata 2014-2020 to 2,3 mld euro. Program jest zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). W imieniu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego umowę w Warszawie podpisała zastępca prezesa Funduszu, Marjut Santoni.

Program COSME jest odpowiedzią Unii Europejskiej na wyzwania, jakie stoją przed naszymi gospodarkami w globalnej konkurencji. To program rozwoju konkurencyjności oraz wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Całkowity budżet programu przewidziany na lata 2014-2020 to 2,3 mld euro. Program jest zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). W imieniu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego umowę w Warszawie podpisała zastępca prezesa Funduszu, Marjut Santoni.

Jak stwierdziła, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% wszystkich podmiotów gospodarczych w Europie, jednak jak się okazuje dla wielu z nich trudne, czasem nawet nie możliwe, jest pozyskanie finansowania, które umożliwiłoby im wzrost i wprowadzanie innowacji. Misją EFI jest wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw dzięki ułatwianiu im dostępu do źródeł finansowania poprzez system zabezpieczeń. Jak podkreśliła, umowa z BGK pozwoli zaoferować takim firmom dostęp do finansowania na atrakcyjnych warunkach. Przewidywana wartość zabezpieczeń dla polskich przedsiębiorstw to 1 mld zł. Będą mogły z niego skorzystać firmy, które obecnie mają ograniczone zabezpieczenia lub nie mają go wcale. Marjut Santoni wspomniała też o Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI). Jak wiadomo, fundusz ten ma wykorzystywać środki publiczne do stymulowania dodatkowych inwestycji podchodzących z sektora prywatnego. Ma gwarantować ochronę środkom wypłacanym przez EBI i EFI (fundusz to specjalny rachunek inwestycyjny w EBI). Pozwoli to EBI, na wspieranie projektów nawet tych obarczonych dużym ryzykiem. Oczekuje się, że udział EBI przyciągnie inwestycje prywatne do tych projektów. Warto tu dodać, że według szacunków KE, fundusz wysokości 21 mld euro przyciągnie inwestycje prywatne przekraczające nawet 15-krotnie tę wartość, czyli będzie to łącznie nawet 315 mld euro. EFSI to trzyletni plan, który ma dodatkowo wesprzeć rozwój gospodarki UE.

150730.santoni.marjut.01.600x400

Jak stwierdziła Marjut Santoni, EFI i BGK poszukują nowych możliwości i obszarów współpracy. Obecna umowa oferuje regwarancje i BGK będzie mógł uruchomić nowy produkt gwarancyjny, przez co pobudzi akcję kredytową na korzystnych warunkach dla ok. 5 tys. małych i średnich firm. Mówiąc o współpracy z BGK, Santoni przypomniała, że w 2013 roku BGK i EFI utworzyły Polski Fundusz-Funduszy Wzrostu (PFFW), czyli Polish Growth Fund of Funds, PGFF, by wspierać inwestycje kapitałowe i rozwój gospodarczy w Polsce.

Na pytanie, jak ocenia się realne zapotrzebowanie małych i średnich firm w Europie na wsparcie ze środków EFI, Marjut Santoni przypomniała, że każdy program przed uruchomieniem jest poddawany badaniu i ocenie zapotrzebowania. Jak poinformowała, kilka tygodni temu opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez EFI i KE dotyczącego wpływu publicznych programów gwarancyjnych na rozwój gospodarczy i funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono w Bułgarii, Czechach, w Polsce i w Rumunii. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, jak się okazuje, ich wdrożenie pozwala na zwiększenie zatrudnienia w korzystających ze wsparcia firmach. Równocześnie spółki mając ułatwiony dostęp do zabezpieczeń kredytów, mogą unikać trudności finansowych. Takie programy przyczyniają się też do wzrostu ich obrotów w okresie pierwszych pięciu lat po skorzystaniu z takiego wsparcia. Analizowano też wyniki programu poprzedzającego COSME.

Warto przy okazji wspomnieć, że polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym, doradza, udziela informacji i pomocy w zakresie dostępu do preferencyjnego finansowania, wspieranego przez UE, Krajowy Punkt Kontaktowy (www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl).

Bohdan Szafrański

 

Udostępnij artykuł: