EFL zakończył drugą sekurytyzację wierzytelności o wartości 2,2 mld złotych

Z rynku

Europejski Fundusz Leasingowy z sukcesem zakończył drugą sekurytyzację portfela wierzytelności leasingowych o wartości blisko 2,2 mld zł. Transakcja jest jedną z największych tego typu na polskim rynku w ostatnich latach. Spółka EFL Lease ABS 2021-1 DAC (SPV) wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,7 mld zł, które zostały nabyte przez Europejski Bank Inwestycyjny i ING Bank Śląski. W transakcji uczestniczył też Europejski Fundusz Inwestycyjny jako gwarant części obligacji. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności leasingowej EFL, wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Doradcami EFL w realizacji programu byli Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz StormHarbour Securities LLP, czytamy w komunikacie EFL.

napis leasing na tablecie,
Fot. stock.adobe.com / duncanandison

Europejski Fundusz Leasingowy z sukcesem zakończył drugą sekurytyzację portfela wierzytelności leasingowych o wartości blisko 2,2 mld zł. Transakcja jest jedną z największych tego typu na polskim rynku w ostatnich latach. Spółka EFL Lease ABS 2021-1 DAC (SPV) wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,7 mld zł, które zostały nabyte przez Europejski Bank Inwestycyjny i ING Bank Śląski. W transakcji uczestniczył też Europejski Fundusz Inwestycyjny jako gwarant części obligacji. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności leasingowej EFL, wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Doradcami EFL w realizacji programu byli Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz StormHarbour Securities LLP, czytamy w komunikacie EFL.

W transakcji SPV nabyła od EFL S.A. portfel wierzytelności leasingowych o łącznej wartości 2,2 mld zł, który stanowi zabezpieczenie obligacji o łącznej wartości 1,7 mld zł nabytych przez instytucje finansowe.

Program obejmuje umowy leasingu na nowe i używane środki trwałe, takie jak samochody osobowe i ciężarowe, sprzęt i maszyny. Wyemitowane obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej opartej na trzymiesięcznym WIBOR.

Zawarcie kolejnej transakcji sekurytyzacyjnej pozwoliło nam pozyskać znaczną ilość środków długoterminowych

Wiodącym inwestorem był Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który zakupił obligacje o wartości 0,9 mld zł. Pozostała cześć została objęta gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i nabyta przez ING Bank Śląski.

Czytaj także: Po trzech kwartałach 2021 roku polski rynek leasingu jest na dużym plusie

Długoterminowe środki dla EFL

‒ Już po raz drugi europejscy inwestorzy zaufali marce EFL. Kolejny raz z sukcesem przeszliśmy  próbę wiarygodności, jaką była procedura weryfikacyjna przeprowadzona na wielu płaszczyznach naszej działalności. Od 30 lat prowadzimy biznes skutecznie i stabilnie. Ten fakt został doceniony przez inwestorów, którzy objęli papiery wartościowe.

Zawarcie kolejnej transakcji sekurytyzacyjnej pozwoliło nam pozyskać znaczną ilość środków długoterminowych, które w najbliższych miesiącach posłużą do sfinansowania potrzeb naszych klientów – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL S.A.

Leasing jest bardzo ważnym sposobem finansowania polskich MŚP

‒ W całej Europie, w tym również w Polsce, ożywienie gospodarcze nabiera tempa. Jako Grupa EBI, chcielibyśmy by sektor MŚP jak najbardziej skorzystał z tej dynamiki i aktywnie uczestniczył w odbudowywaniu gospodarki po pandemii.

Jest to jedno z podstawowych założeń naszego wsparcia inwestycyjnego, widoczne również w transakcji z Europejskim Funduszem Leasingowympowiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 ‒ Cieszymy się, że możemy ponownie wesprzeć EFL w tej istotnej transakcji. Leasing jest bardzo ważnym sposobem finansowania polskich MŚP, a naszym celem jest ułatwienie im dostępu do niezbędnych środków‒  dodał Alain Godard, dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, należącego do Grupy EBI.

Czytaj także: Polski Ład: czy będą zachowane dotychczasowe warunki dla obecnych klientów firm leasingowych?

Trzyletni okres odnawialny

Transakcja ma 3-letnią strukturę odnawialną, co oznacza, że ​​spłacona część portfela sekurytyzowanego może zostać zastąpiona nowymi należnościami leasingowymi. Ostateczny termin wykupu obligacji uzależniony jest od faktycznej stopy spłaty wierzytelności po upływie 3-letniego okresu odnawialnego.

 ‒ Od wielu lat EFL konsekwentnie dywersyfikuje swoje źródła finansowania, współpracując z partnerami lokalnymi i europejskimi. Doceniamy ich wsparcie zwłaszcza teraz, gdy pozyskanie finansowania w niepewnym okresie post-covidowym jest niezwykle ważnym elementem dalszego rozwoju polskich przedsiębiorców.

Cieszymy się z kolejnej udanej współpracy z EBI, którego udział umożliwił poprawę warunków finansowych transakcji, co z kolei przełoży się na niższe koszty leasingu dla przedsiębiorców z sektora MŚP – powiedziała Eva Hoglund, członek zarządu  EFL S.A.

EFL konsekwentnie dywersyfikuje swoje źródła finansowania, współpracując z partnerami lokalnymi i europejskimi

‒ Bardzo się cieszymy, że rozwijamy naszą współpracę z Europejskim Funduszem Leasingowym poprzez udział  w drugim już programie sekurytyzacji.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać dalszy rozwój spółki oraz pomagać jej w podejmowaniu kolejnych wyzwań biznesowych. Zespołowi EFL życzymy dalszych sukcesówpowiedział Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

‒ Sukces transakcji odzwierciedla solidność portfela oraz zaangażowanie EFL w przygotowanie sekurytyzacji. Jest także świadectwem znaczenia i skuteczności pozyskiwania finansowania w tej formie.

Credit Agricole CIB i StormHarbour są bardzo dumne, że po raz kolejny wsparły EFL w realizacji strategicznych celów w zakresie dywersyfikacji funduszy powiedzieli Franck Thevenon-Rousseau, dyrektor obszaru sekurytyzacji instytucji finansowych na Europę w Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz Marcos Chazan, dyrektor ds. strukturyzacji i doradztwa w StormHarbour Securities LLP.

Rating Fitch na poziomie „AAsf”

Obligacje posiadają rating przyznany przez agencję Fitch na poziomie „AAsf” (perspektywa stabilna) oraz agencję Scope na poziomie „AAA(SF)”. Jako jedna z nielicznych firm leasingowych działających w Polsce EFL S.A. posiada rating przyznawany od 2002 – obecnie nadany przez Fitch na poziomie „A” z perspektywą stabilną.

Poprzedni program sekurytyzacji EFL przeprowadził w 2017 roku.

W ramach przeprowadzonej transakcji spółka celowa nabyła od EFL S.A. portfel wierzytelności leasingowych o wartości 2,2 mld PLN, w oparciu o który zostały wyemitowane obligacje warte 1,8 mld PLN. Papiery dłużne objęły międzynarodowe i krajowe instytucje finansowe.

Głównym inwestorem został Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który objął obligacje o wartości 1,1 mld PLN. Partycypacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapewniła bardzo atrakcyjne warunki finansowania transakcji.

Wsparcie w formie gwarancji wniósł również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) obejmując nią pozostałą część obligacji, nabytą przez inwestorów prywatnych.

Czytaj także: EFL: 5 pomysłów na biznes dla młodych przedsiębiorców

Udostępnij artykuł: