EGB Investments S.A. po raz piąty w segmencie NewConnect Lead

Finanse i gospodarka

Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w gronie 13 najdynamiczniej rozwijających się spółek, znalazła się firma EGB Investments S.A. Do prestiżowego segmentu NewConnect Lead została ona zakwalifikowana już po raz piąty.

Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w gronie 13 najdynamiczniej rozwijających się spółek, znalazła się firma EGB Investments S.A. Do prestiżowego segmentu NewConnect Lead została ona zakwalifikowana już po raz piąty.

EGB Investments S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej EGB Investments, od 1995 r. zarządzającą masowymi wierzytelnościami konsumenckimi i korporacyjnymi. Wyróżnienie firmy, notowanej na rynku NewConnect od września 2010 r., włączeniem do NewConnect Lead oznacza, że Spółka znalazła się w gronie emitentów, którzy spełniają wysokie wymagania dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych i osiągania odpowiednich wskaźników, np. utrzymywania stabilnego kursu akcji.

"Zakwalifikowanie naszej Spółki do prestiżowego segmentu NewConnect Lead to ważne wyróżnienie ze względu na fakt, że wskaźniki analizowane przez Zarząd GPW były wypracowane w okresie spowolnienia gospodarczego" - mówi Krzysztof Matela, prezes Zarządu EGB Investments S.A. - "Świadczy ono o stałym rozwoju firmy, na który wpłynęła przyjęta strategia biznesowa polegająca na specjalizacji poszczególnych podmiotów tworzących Grupę Kapitałową EGB Investments" - dodaje.  

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych aktualizuje listę spółek należących NewConnect Lead raz na kwartał. Kwalifikacja do segmentu NewConnect Lead prowadzona jest na podstawie danych z ostatniego półrocza działalności spółki. By otrzymać wyróżnienie, firmy powinny spełnić określone wymogi i kryteria. Wśród nich brane są pod uwagę m.in. liczba transakcji akcjami emitenta i kursu akcji, osiągnięcie odpowiedniego poziomu średniej wartości kapitalizacji, jak również odpowiednie wypełnianie obowiązków informacyjnych i spełnianie zasad ładu korporacyjnego.

Udostępnij artykuł: