EGB Investments S.A. – wkrótce wycofanie akcji z notowań na NewConnect

Finanse i gospodarka

Fundusz private equity 21 Concordia (działając przez spółkę celową EGB International S.à.r.l.) uzyska co najmniej 67% głosów na walnym zgromadzeniu EGB Investments S.A. Do 3 września br. akcjonariusze EGB Investments S.A. złożyli zapisy sprzedaży takiej liczby akcji spółki, która pozwala na osiągniecie przez Wzywających ponad 80% głosów na walnym zgromadzeniu. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie na najbliższym WZA decyzji o wycofaniu akcji EGB Investments S.A. z notowań na rynku NewConnect.

0001

Fundusz private equity 21 Concordia (działając przez spółkę celową EGB International S.à.r.l.) uzyska co najmniej 67% głosów na walnym zgromadzeniu EGB Investments S.A. Do 3 września br. akcjonariusze EGB Investments S.A. złożyli zapisy sprzedaży takiej liczby akcji spółki, która pozwala na osiągniecie przez Wzywających ponad 80% głosów na walnym zgromadzeniu. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie na najbliższym WZA decyzji o wycofaniu akcji EGB Investments S.A. z notowań na rynku NewConnect.

Z informacji na temat stanu zapisów, jakie Zarząd EGB Investments S.A. otrzymał od biura maklerskiego pośredniczącego w procedurze wezwania wynika, że do 3 września br., złożone zostały zapisy dotyczące sprzedaży 1.091.332 akcji, co stanowi 34% akcji, których ono dotyczyło. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 3.243.062 akcji EGB Investments S.A. zostało ogłoszone 18 lipca br. wspólnie przez 21 Concordia (fundusz działający poprzez spółkę celową EGB International S.à.r.l.), Pana Krzysztofa Matelę oraz Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską. Zapisy w ramach wezwania przyjmowane będą jeszcze do 8 września. Nabycie akcji przez jednego z Wzywających (tj. EGB International S.à.r.l.) nastąpi 11 września 2014 r. Cena w wezwaniu wynosi 3 zł za akcję.

Ogłoszenie wezwania poprzedziło sfinalizowanie umowy z akcjonariuszami większościowymi spółki, na mocy której 21 Concordia uzyskała 58,82% głosów na walnym zgromadzeniu, wynikających z 7.677.938 akcji.  Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 21 Concordia zamierza wycofać akcje EGB Investments S.A. z obrotu na rynku NewConnect, co nastąpi w przeciągu kolejnych kilku tygodni. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego zniesienia dematerializacji akcji EGB Investments S.A., zostanie opublikowane natychmiast po zakończeniu przyjmowania zapisów.

matela.krzysztof.03.150"Bardzo cieszy nas sukces wezwania. Uważamy, że nasi akcjonariusze mają możliwość wyjścia z inwestycji w naszą spółkę na bardzo korzystnych warunkach" -  wyjaśnia Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. - "Po wycofaniu akcji z notowań na NewConnect, skoncentrujemy się na realizacji założonych planów związanych z rozwojem spółki, na czym skorzystają na wielu poziomach nasi klienci, partnerzy biznesowi i inni interesariusze".

Wspólnym planem Wzywających jest dalszy dynamiczny rozwój EGB Investments S.A. oraz wzrost jej wartości. Zgodnie z treścią wezwania, 21 Concordia w dalszej kolejności podejmie kroki zmierzające do osiągnięcia wyznaczonego celu jakim jest posiadanie 83,66% głosów na walnym zgromadzeniu. Dążyć będzie do skupienia pozostałych akcji spółki, znajdujących się nadal w publicznym obrocie.

Źródło: EGB Investments S.A.

Udostępnij artykuł: