EGB Investments S.A. przedstawia rezultaty działań oraz plany spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.

Finanse i gospodarka

EGB Investments S.A. prezentuje w raporcie bieżącym dane operacyjne spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o., podsumowuje jej działania oraz zapowiada plany na najbliższy rok. Przedstawione wyniki pokazują, że Spółka stale realizuje postawione przed nią założenia biznesowe.

EGB Investments S.A. prezentuje w raporcie bieżącym dane operacyjne spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o., podsumowuje jej działania oraz zapowiada plany na najbliższy rok. Przedstawione wyniki pokazują, że Spółka stale realizuje postawione przed nią założenia biznesowe.

EGB Finanse Sp. z o.o., na podstawie umów zawartych za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Windykacji, w ostatnim kwartale 2011 r. zakupiła drobne, nieprzeterminowane wierzytelności z sektora MSP o łącznej wartości ponad 250 000 zł. Wartość długów zleconych do obsługi w 2011 r. wyniosła 7,4 mln zł. Spółka zwiększała również swoją aktywność w obszarze transakcji cesji wierzytelności wysokocennych. Na podstawie podpisanych umów nabyła w 2011 r. należności przed terminem płatności, o wartości 3,4 mln zł. a tylko w pierwszej połowie stycznia br. - o wartości 893 000 mln zł.

"Prezentowane dane bardzo nas cieszą i świadczą o dynamicznym rozwoju naszego projektu" - mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. - "Rezultaty działań spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. potwierdzają naszą zdolność do spełnienia wysoko postawionych oczekiwań oraz dają perspektywy na wzrost zysków Grupy Kapitałowej EGB Investments." - dodaje Prezes K. Matela.

W 2012 r. roku EGB Finanse Sp. z o.o. będzie konsekwentnie realizować założone cele biznesowe. Przede wszystkim planuje dalszy rozwój produktów i usług udostępnionych za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Windykacji. Spółka zamierza konsekwentnie upraszczać procedury dotyczące zawierania transakcji cesji oraz zlecania windykacji i monitoringu (tryb online), a także automatyzować proces obsługi klienta.

"Dążymy do tego, by Elektroniczny System Windykacji pozwalał klientom na w pełni samodzielne zarządzanie jego wierzytelnościami oraz jego własną płynnością finansową." - tłumaczy Krzysztof Matela. - "Narzędzie, mimo że oparte zostało na zaawansowanych rozwiązaniach informatycznych, jest łatwe w obsłudze i zrozumiałe."

Obecnie za pośrednictwem Systemu klienci mogą sprzedać należności przed upływem terminu płatności. Wśród planów Spółki na rok 2012 jest natomiast rozszerzenie przedmiotu zainteresowania na wierzytelności krótko przeterminowane także te oferowane na sprzedaż przez podmioty spoza sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Planowane jest też wygenerowanie znacząco wyższych przychodów m.in. poprzez pozyskiwanie nowych klientów (oferujących wysokocenne, perspektywiczne należności) oraz usprawnienie działalności spółki zależnej dzięki stabilnemu źródłu finansowania wykupów należności. Jedną z dróg zapewnienia wspomnianego finansowania jest optymalizacja wykorzystania gotówki będącej w zasobach Grupy Kapitałowej EGB Investments. Pozwoli to na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na finansowanie transakcji dokonywanych przez EGB Finanse, wynikającego ze wzrostu zainteresowania przedsiębiorców transakcjami sprzedaży należności.

Źródło: Green Stream Communication

Udostępnij artykuł: