Egoizm gospodarczy może uderzyć w polską gospodarkę

Gospodarka

Tablica z analizą i słupkami
Fot. stock.adobe.com/Sergey Nivens

DNB Bank Polska SA przy współpracy PwC Polska przygotował raport dotyczący zamykania się niektórych krajów na trendy globalizacyjne i wpływu tego zjawiska na polską gospodarkę i polskie przedsiębiorstwa.

#JacekSocha: #WojnaHandlowa bardziej niebezpieczna niż #brexit #DNB @PwCPolska

Kryzys zmienił pogląd na globalizację

Po światowym kryzysie finansowym w wielu krajach zmienił się stosunek społeczeństw, a tym samym rządów do globalizacji. Narastają tendencje egoistyczne, nazywane czasami patriotyzmem gospodarczym lub obroną tożsamości narodowej, rzekomo zagrożonej napływem imigrantów oraz idei (obyczajów) sprzecznych z tradycyjnymi wartościami.

Zdaniem ekspertów DNB i PwC przykładem takich zmian w ostatnich latach był kryzys migracyjny – rosnąca niechęć społeczeństw niektórych krajów europejskich oraz USA do przyjmowania imigrantów, brexit i protekcjonistyczna polityka handlowa USA.

Zjawiska te mogą mieć niekorzystny wpływ na sytuację polskiej gospodarki. Kryzys imigracyjny, który wydarzył się przede wszystkim w 2015 roku, gdy do Europy napłynęło blisko 2 mln imigrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu i niektórych azjatyckich, niestabilnych krajów, spowodował zmianę nastawienia Polaków do kwestii przyjmowania uchodźców oraz imigrantów zarobkowych.

Cudzoziemcy nie szkodzą polskiemu rynkowi pracy

Tymczasem Polska, podobnie jak kilka innych krajów europejskich (przede wszystkim Niemcy) odczuwa brak rąk do pracy. Do końca 2018 roku polscy pracodawcy wydali 1,4 mln oświadczeń (dokumentu, uprawniającego do legalnej pracy) obywatelom Ukrainy. 91,3 % respondentów ankiety DNB i PwC uważa, że cudzoziemcy nie mają negatywnego wpływu na polski rynek pracy. Co piąty pracownik w polskim budownictwie i co siódmy w transporcie i gospodarce magazynowej ma niepolski paszport.

Według przeprowadzonej ankiety 87 % polskich przedsiębiorców nie postrzega brexitu jako poważnego zagrożenia. Zdaniem Jacka Sochy, wiceprezesa PwC Polska może to wynikać z doświadczeń polskich firm, które nauczyły się pokonywać rozmaite problemy.

Ale zdaniem innych ekspertów brexit, zwłaszcza jeśli dojdzie do niego bez wcześniejszej umowy z UE, spowoduje stratę brytyjskiego PKB w 2020 roku od 3,5 do 5%, co odbije się negatywnie na stanie polskiej gospodarki. Wielka Brytania jest  trzecim odbiorcą polskich towarów.

Wojna handlowa gorsza od brexitu

¼ polskich przedsiębiorców obawia się skutków wojny handlowej, wypowiedzianej przez USA Chinom. Jeśli USA wprowadzą cła na importowane samochody, spadek eksportu polskich produktów przemysłu samochodowego może wynieść 1,87%. Polski eksport do USA jest niewielki, ale polskie firmy kooperują z niemieckimi, które mogą być ofiarą sankcji amerykańskich.

W interesie całego świata, w tym w szczególności małych i średnich państw, otwartych na rynki zagraniczne, takich jak Polska, leży utrzymanie dotychczasowych zasad wolnego handlu i wolnego przepływu kapitału oraz ludzi.

Więcej o brexit

Udostępnij artykuł: