Egzamin aktuarialny – 12 marca

Finanse i gospodarka

Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz. U. Nr 211, poz. 2054) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniu 12 marca 2012 r. (początek o godzinie 8.30) w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWSBiA w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9, w sali Moniuszko (budynek A).

Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz. U. Nr 211, poz. 2054) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniu 12 marca 2012 r. (początek o godzinie 8.30) w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWSBiA w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9, w sali Moniuszko (budynek A).

Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

  • godz. 8.30 - Matematyka finansowa,
  • godz. 10.40 - Matematyka ubezpieczeń na życie,
  • godz. 13.00 - Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych,
  • godz. 15.10 - Prawdopodobieństwo i statystyka.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej KNF.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: