EKF 2019. Największe wyzwania informatyczne stojące przed bankami

Technologie i innowacje / Wydarzenia

Debata „Technologiczny okrągły stół EKF” odbyła się 4 czerwca br., drugiego dnia IX Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Uczestnicy debaty zgodzili się, że kluczowymi wyzwaniami informatycznymi dla sektora bankowego w horyzoncie lat 2019-2022 są kwestie cyberbezpieczeństwa, wykorzystania sztucznej inteligencji, zmiany regulacji w obszarze zastosowań chmury publicznej w bankowości, a także – personalizacja usług bankowych.

Sztuczna inteligencja
Fot. stock.adobe.com/tippapatt

Debata „Technologiczny okrągły stół EKF” odbyła się 4 czerwca br., drugiego dnia IX Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Uczestnicy debaty zgodzili się, że kluczowymi wyzwaniami informatycznymi dla sektora bankowego w horyzoncie lat 2019-2022 są kwestie cyberbezpieczeństwa, wykorzystania sztucznej inteligencji, zmiany regulacji w obszarze zastosowań chmury publicznej w bankowości, a także – personalizacja usług bankowych.

Kluczowymi wyzwaniami informatycznymi dla sektora bankowego są kwestie cyberbezpieczeństwa, wykorzystania sztucznej inteligencji, zmiany regulacji w obszarze zastosowań chmury publicznej w bankowości #EKF #EKF2019 #EFC2019 @EFCongress

Rozmowę moderował Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, który w ramach wprowadzenia do debaty przedstawił wyniki ankiety na temat najważniejszych wyzwań informatycznych sektora bankowego w perspektywie najbliższych czterech lat. Jej uczestnicy - przedstawiciele 8 polskich banków, odpowiedzialni za obszar IT i nowych technologii – wskazali wśród trzech najważniejszych kwestii cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję i cloud. Piotr Alicki podkreślił przy okazji, że w porównaniu do poprzedniego roku w odpowiedziach ekspertów widać nowy ważny trend - personalizację usług bankowych, a także spadek wagi regulacji krajowych i unijnych na skutek zaakceptowania przez banki konieczności ich wdrożenia.Czytaj także: EKF 2019. Banki będą się utrzymywać z usług… niebankowych?Współprowadzący debatę Jarosław Kroc, Country Managing Director w Accenture, przedstawił z kolei wyniki globalnego badania firmy Accenture „Banking Technology Vision 2019”, z którego wynika, że kluczowymi trendami technologicznymi wśród największych banków na świecie będą: Darq Power (moc połączonych technologii DLT + AI + XR + Quantum Computing), Cyfrowy klient (budowanie relacji w oparciu o personalizację i zaufanie), Człowiek+ w pracy (nowe pokolenia pracowników i nowe miejsca pracy), Bezpieczne ekosystemy (bezpieczeństwo wszystkich partnerów, kluczowe do zabezpieczenia banku) oraz rynek chwili (identyfikowanie i spełnianie potrzeb klienta tu i teraz). Jarosław Kroc zauważył przy tej okazji, że wśród najważniejszych trendów technologicznych, paradoksalnie większość skupia się wokół człowieka, nie technologii.

W debacie wzięli udział również Marcin Dzienniak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych i Wsparcia w PKO Bank Polski, Marek Lenz, Dyrektor Centrum IT w Banku Pekao S.A., Katarzyna Majewska, Członek Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A., Patryk Nowakowski, CIO Digital Transformation Division w Santander Bank Polska S.A., Michał Plechawski, CIO w mBank S.A. oraz Lorenzo Tassan-Bassut, Wiceprezes Zarządu ING Bank Śląski S.A.

Pozycja sektora bankowego jest silnie powiązana z technologią IT

Uczestnicy debaty nie ukrywali, że strategia i pozycja sektora bankowego jest silnie powiązana z technologią IT. Globalne trendy związane z blockchain, sztuczną inteligencją, rozszerzoną rzeczywistością, Big Data czy komputerami kwantowymi, kształtują realia funkcjonowania banków obecnie i w przyszłości. Zarówno tempo rozwoju technologii, jak również zmiany regulacyjne o niebagatelnym wypływie na ICT (Information and Communication Technologies), są głównym motywem opracowania mapy wyzwań IT dla sektora bankowego, która zostanie zaprezentowania po zakończeniu IX Europejskiego Kongresu Finansowego.Czytaj także: EKF 2019. Dyrektywa PSD2 nie przyniesie rewolucji w bankowości?

Podstawowy cel sztucznej inteligencji

Patryk Nowakowski podkreślił, że podstawowym celem sztucznej inteligencji ma być zastosowanie jej do budowy jak największej satysfakcji dla klienta, np. poprzez skrócenie czasu obsługi (chatboxy) lub automatyczne przekierowanie osoby dzwoniącej na infolinię do takiego konsultanta, z którym najlepiej się ona porozumie. Marcin Dzienniak zauważył, że efektywna personalizacja usług, rozumiana jako oferowanie klientom produktów indywidualnie dobranych do ich potrzeb oraz dostępnych „od ręki”, będzie możliwa przede wszystkim dzięki możliwościom, jakie kreuje sztuczna inteligencja.Katarzyna Majewska przypomniała, że Bank Handlowy w Warszawie zarówno kupuje, jak i buduje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, m.in. do kontroli AML czy ryzyka. Jak zaznaczyła, sztuczna inteligencja oznacza dla sektora „gigantyczne” przyśpieszenie analizy danych, a dzięki temu – szybszą i lepszą adaptację do zmieniających się warunków i otoczenia. Według Michała Plechawskiego banki już dawno zaakceptowały konieczności wdrożenia licznych w ostatnim czasie regulacji na poziomie krajowym i unijnym (PSD2, RODO, etc.). Wyraził natomiast przekonanie, że regulacji jest już tak dużo, że niedługo sami regulatorzy mogą mieć problemy z ich nadzorowaniem.Czytaj także: EKF 2019. Prezesi największych banków o sytuacji sektora finansowego >>>Według Lorenzo Tassan-Bassut’a, kluczową dla sektora kwestią jest to, jak wykorzystać pozyskiwane przez sztuczną inteligencję dane do zrobienia jak najlepszej usługi dla klienta, zachowując jednocześnie jego poczucie bezpieczeństwa dotyczące ich ochrony. Marek Lenz odniósł się do kwestii cyberbezpieczeństwa, zaznaczając, że polskie banki są w tym obszarze doskonale przygotowane i doinwestowane. Zauważył jednocześnie, że w trosce o bezpieczeństwo danych, sektor mocno ograniczył możliwości narzędzi, które oferuje swoim pracownikom, stając się przez to mniej atrakcyjnym pracodawcą.
Udostępnij artykuł: