EKF 2021: ESG – warto być porządnym bankiem

ESG / Polecamy

Problematyka ESG stanowiła jeden z głównych wątków, poruszanych podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego. - Mam wrażenie, jakbyśmy poruszali jakiś całkiem nowy temat, tymczasem jest on aktualny już od lat – podkreślał Przemek Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska, podczas panelu poświęconego oddziaływaniu czynników ESG na rynek finansowy.

Fot. EKF

Problematyka ESG stanowiła jeden z głównych wątków, poruszanych podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego. - Mam wrażenie, jakbyśmy poruszali jakiś całkiem nowy temat, tymczasem jest on aktualny już od lat – podkreślał Przemek Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska, podczas panelu poświęconego oddziaływaniu czynników ESG na rynek finansowy.

Prelegent zwrócił uwagę, iż w kontekście ESG kluczowe znaczenie powinna odgrywać autorefleksja i samoodpowiedzialność podmiotów gospodarczych, za bezcelowe uznał on natomiast namnażanie regulacji.

Odpowiedzialność społeczna powinna być normalnością

– Nie jest tak, jakby banki tylko myślały o tym jak uprawiać greenwashing – dodał Przemek Gdański.

Opowiedział się on też przeciwko specjalnym bonusom dla proekologicznych inwestycji, twierdząc, iż powinny być one finansowane na zasadach ogólnych, natomiast dodatkowe koszty winny wiązać się z kredytowaniem tych działów gospodarki, które charakteryzują się nadmierną emisyjnością.

- Odpowiedzialność społeczna powinna być normalnością – dodał prezes BNP Paribas Bank Polska.

Instytucja ta już kilka lat temu wycofała się z finansowania paliw kopalnych, zwłaszcza węgla, orientując się na inwestycje w obszarze OZE. Przemek Gdański sugerował też, by nie utożsamiać skrótu ESG wyłącznie z ekologią, jako że równie istotne są dwa pozostałe komponenty, czyli kwestie społeczne i ład korporacyjny.

Polskie rozwiązania w sferze ESG pozostają w pełni godne z europejskimi

Podobne stanowisko zajął Maciej Tarnawski, dyrektor zarządzający w Santander Bank Polska, wskazując, iż w kontekście ESG kluczowe znaczenie ma filozofia działania i strategia, której nie należy utożsamiać jedynie z finansowaniem zielonej energetyki.

Istotnym przejawem odpowiedzialności w tym obszarze było przyjęcie standardów międzynarodowych i nie podejmowanie prób samodzielnego zdefiniowania form weryfikacji wymogów ESG, dzięki czemu polskie rozwiązania w tej sferze pozostają w pełni godne z europejskimi.

ESG, potrzebne okresy przejściowe dla niektórych branż?

Cyfrowe zielone finanse to jeden z obszarów aktywności w Związku Banków Polskich – zaznaczył podczas panelu Bartłomiej Nocoń, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP i  członek zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności.

Także poszczególne instytucje finansowe „odrabiają lekcję domową pod nazwą ESG”, czego przejawem jest wdrażanie tzw. zielonej taksonomii czy publikowane danych na temat wypełniania zobowiązań w tej dziedzinie w raportach rocznych instytucji finansowych.

Przedstawiciel ZBP sugerował, że rodzimy sektor bankowy w niektórych obszarach może wykazać się większym zaawansowaniem, aniżeli konkurenci w krajach rozwiniętych.

Zdaniem Kamila Wyszkowskiego, Dyrektora Wykonawczego UN Global Compact Network Poland, dyskusja o ESG w bankach powinna się rozpocząć od spojrzenia z zewnątrz na sektor finansowy.

Dodał, że podejście krótkoterminowe jest zgubne i powinniśmy korzystać z planów i strategii dalszych niż te odpowiadające długościom kadencji rządu.

Trzeba mieć czas, na przygotowanie się aby nie doprowadzić do sytuacji, w której poszczególne sektory stracą

Jednym z przejawów odpowiedzialnej polityki banków jest ich zaangażowanie w realizację programu Czyste Powietrze. Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao, odniosła się do potrzeby zachowania odpowiednich okresów przejściowych w dziedzinie wdrażania nowych celów klimatycznych, jako przykład podając transport i logistykę drogową, która stała się polską specjalnością w Europie.

Nieuwzględnienie okresów przejściowych mogłoby doprowadzić do znaczącego obniżenie konkurencyjności tej branży, co z pewnością wykorzystaliby przewoźnicy z innych państw. 

- Trzeba mieć czas, na przygotowanie się, na określenie ram, by ta konkurencyjność w Europie utrzymała się, i by nie doprowadzić do sytuacji, w której poszczególne sektory stracą – sugerowała przedstawicielka banku, dodając, iż „musimy zostawić świat po sobie naszym dzieciom”. I nie chodzi tu wyłącznie o eliminację zagrożeń środowiskowych.

Porządnym warto być

- Banki powinny zadbać o to by być środowiskiem inkluzywnym, ale też inspirować świat zewnętrzny, pomagać w eliminacji praktyk które przeczą tym wartościom – proponował Przemek Gdański.

Działania o charakterze nieetycznym mogą być opłacalne co najwyżej w bardzo krótkiej perspektywie

Także i w tym obszarze zamiast regulacji i zakazów kluczową rolę powinny odegrać działania o charakterze edukacyjnym i oddolne kształtowanie właściwych postaw.

- Moim zdaniem porządnym po prostu warto być – dodał prezes BNP Paribas Bank Polska.

W podobny sposób wypowiedział się Bartłomiej Nocoń, proponując, by nie traktować ESG jako nowego trendu regulacyjnego.

- Społeczny aspekt wychodzi z samoregulacji – stwierdził Maciej Tarnawski, dodając, iż działania o charakterze nieetycznym mogą być opłacalne co najwyżej w bardzo krótkiej perspektywie, w dalszym horyzoncie wygranymi, także w sensie finansowym, będą instytucje promujące odpowiedzialność.

-Nasi paneliści słusznie zwrócili uwagę, że tematyka ESG jest dużo szersza niż same aspekty środowiskowe i zielone produkty - podsumował Tomasz Bilczyński, współprowadzący panel, Senior Manager w Accenture odpowiedzialny za obszar ESG w Bankowości.

-Musimy pamiętać także o kwestiach społecznych i ładzie korporacyjnym. Te obszary będą również wymagały dużego zaangażowania ze strony sektora finansowego. Przemyślane i zrównoważone podejście do regulacji również będzie kluczowe o czym również wspominali nasi rozmówcy - dodał.

Gospodarzem debaty była firma Accenture.

Debatę prowadzili Jowita Michalska, Maja Skwarzec, Karol Mazurek, Tomasz Bilczyński.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Finansowym: tutaj

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: