Ekonomia z misją, zasada jest prosta: większy zysk to większa pomoc

Nie tylko finanse / Rynek pracy

Ekonomia społeczna tworzy warunki pomocy osobom doświadczającym wykluczenia społecznego ‒ osobom z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, dzieciom z trudnych środowisk, seniorom poprzez wyrównywanie szans, integrację zawodową i społeczną ‒ podkreśla Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

niepełnosprawni
Fot. stock.adobe.com / auremar

Ekonomia społeczna tworzy warunki pomocy osobom doświadczającym wykluczenia społecznego ‒ osobom z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, dzieciom z trudnych środowisk, seniorom poprzez wyrównywanie szans, integrację zawodową i społeczną ‒ podkreśla Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Środki z prowadzonej działalności gospodarczej, inwestowane są w rozwój działań społecznych poprzez tworzenie miejsc pracy, rehabilitację, resocjalizację czy walkę z ubóstwem. Zasada jest prosta: większy zysk = większa pomoc.

Przykładem organizacji pozarządowej, realizującej idee ekonomii społecznej jest właśnie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Zakłady Aktywności Zawodowej

Już w 2007 roku, odpowiadając na potrzeby grupy osób  najbardziej oddalonych od rynku pracy, stworzyło pierwszy i jedyny do tej pory Zakład Aktywności Zawodowej w Warszawie ‒ to Galeria Apteka Sztuki.

Budowali go społecznie członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze i partnerzy biznesowi. W wyjątkowym klimacie, 24 osoby zaliczone do najcięższych niepełnosprawności promują sztukę, prowadzą kawiarnię, współorganizują eventy.

Pierwsze doświadczenia służą organizacji w uruchomieniu przedsiębiorstwa społecznego Kuchnia Czerwony Rower – lokalu na warszawskiej Pradze Północ.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska S.A. laureatem nagrody GPW w konkursie Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Raport Społeczny

Organizatorzy wspominają niezapomniany czas entuzjazmu i integracji przedstawicieli najróżniejszych grup społecznych. Idea zyskała partnerów z biznesu społecznie odpowiedzialnego, zaangażowanego w wolontariat pracowniczy, pomoc rzeczową i finansową.

Powstało miejsce, w którym ludzie korzystający z pomocy nie odczuwają ciężaru jej przyjmowania i uczestniczą w procesie wychodzenia z życiowych kryzysów. Pracują tu osoby z niepełnosprawnością i w kryzysie bezdomności ‒ zdobywają kwalifikacje zawodowe z szansą pracy na otwartym rynku.

Sukces Kuchni udowadnia, że łączenie funkcji społecznych z ekonomicznymi, tworzy wyjątkowe warunki efektywnej pomocy słabszym.

Centrum Pomocy Wzajemnej „Dom za Bramą”

Obecne działania Stowarzyszenia skupiają na rozwoju kolejnego przedsiębiorstwa społecznego - Centrum Pomocy Wzajemnej „Dom za Bramą”. Powstaje sklep charytatywny, zaplecze usług sprzątających, sala szkoleniowo-konferencyjna, gdzie będą się szkolić i zatrudnią kolejne osoby dotknięte wykluczeniem.

Idea zyskała partnerów z biznesu społecznie odpowiedzialnego, zaangażowanego w wolontariat pracowniczy, pomoc rzeczową i finansową

Pomoc wybitnych doradców, merytoryczne wsparcie mentora oraz grant finansowy Fundacji Valores znacząco zwiększa szansę na sukces prowadzonej inwestycji.

Czytaj także: Jak działa program Obsługa bez barier w Santander Bank Polska?

Człowiek, solidarność, aktywizacja, praca, niezależność

Ekonomia społeczna stwarza organizacji pozarządowej szansę ideowej wolności, poprzez częściowe uniezależnienie się od środków publicznych uwarunkowanych politycznie.

Człowiek, solidarność, aktywizacja, praca, niezależność ‒ to wartości, którymi kierują się w codziennej działalności podmioty ekonomii społecznej.

Włączanie się biznesu w ich działania, poprzez korzystanie z ich usług, pomoc finansową, aktywność wolontariacką ‒ jest równoznaczne z udziałem w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów społecznych oraz budowaniu solidarności i współodpowiedzialności społecznej.

Czytaj także: Bank Millennium w Top 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Udostępnij artykuł: