Ekonomiczne Sygnały, 03.10.2014

Komentarze ekspertów

Kurs euro w stosunku do złotego utrzymuje się w bardzo wąskim paśmie wahań nie przekraczających 1 grosza, nie reagując na decyzje EBC, słabsze dane makro, wahające się ryzyko polityczne itd. Widać, że kurs osiągnął jakiś wysoki poziom równowagi w okolicach bieżących cen. Trudno właściwie wskazać jednoznacznie jakiś czynnik, który w krótkim okresie mógłby to zmienić.

Dolar osłabił się wczoraj nieznacznie w reakcji na wzrostu kursu eurodolara. To zaś wynikało z nieco rozczarowujących sygnałów płynących z EBC (patrz powyżej). Ale biorąc pod uwagę wcześniejsze spadki, korekta eurodolara jest minimalna – jakby rynek czekał tylko na dalszą przecenę euro. Rozczarowanie ze strony EBC przeceniło polskie obligacje. Rentowności wzrosły o kilka punktów bazowych.

Podsumowanie: Złoty praktycznie stoi w miejscu do euro. Dolar jest nieznacznie tańszy, ale nie wygląda to na trwały ruch.

Ostatnie dni przyniosły kolejną falę dość silnych spadków cen ropy. Wczoraj baryłka Brent w Londynie potaniała o ok. 2 proc., a w ciągu tygodnia o ok. 5 proc. Ceny ropy tanieją również w przeliczeniu na złote, ponieważ umocnienie dolara nie jest na tyle silne by buforować efekty spadku cen surowca. W ciągu tygodnia ropa w przeliczeniu na PLN spadła o 3,5 proc. Spadek cen wywołany jest słabszymi danymi makro ze świata, w tym głównie z gospodarki chińskiej, oraz doniesieniami o obniżkach cen ropy dokonywanych przez Arabię Saudyjską. Trudno powiedzieć, na ile ostatni spadek jest zjawiskiem trwałym. Ale jeżeli jest, to, licząc zmiany jakie nastąpiły od lipca, powinno to obniżyć średnie ceny paliw w Polsce o ok. 2 proc. (spadek cen paliw liczonych w PLN o 1 proc. przekłada się na spadek cen paliw po miesiącu o 0,3 proc.). W sierpniu i wrześniu paliwa potaniały łącznie o ok. 1-1,5 proc., kolejny spadek nastąpi w październiku. Spadek cen paliw odejmie z inflacji 0,1 pkt proc. Niby niewiele, ale następuje to akurat w momencie, kiedy Polska doświadcza pierwszej deflacji w historii najnowszej i kiedy Rada Polityki Pieniężnej zastanawia się, jak głęboko powinna obniżyć stopy procentowe. Inflacja we wrześniu wyniosła prawdopodobnie -0,4/-0,5 proc. i do końca roku może pozostać na minusie.

Podsumowanie: Spadek cen ropy przekłada się na głębszą deflację w Polsce. To będzie miało wpływ na decyzje RPP.

ŚWIAT | Europejski Bank Centralny nie wprowadził istotnych modyfikacji do swojej polityki na wczorajszym posiedzeniu, co nieznacznie rozczarowało inwestorów liczących na jakieś deklaracje pogłębiające przecenę euro. EBC podkreślił, że koniunktura w strefie euro jest słaba, że niska inflacja stanowi zagrożenie dla strefy, ale jednocześnie w ukłonie w kierunku stanowiska Niemiec podkreślił, że bardzo dużą rolę w pobudzaniu europejskiej gospodarki powinny odegrać reformy strukturalne. Stopy procentowe pozostały bez zmian. EBC przedstawił szczegóły dotyczące nowego programu skupu aktywów prywatnych – obligacji zabezpieczonych i papierów ABS (asset backed securities) sekurytyzowanych z kredytów dla małych i średnich firm. Skup ma mieć wartość do 1 biliona euro i trwać do dwóch lat. Bank nie zasugerował chęci do wprowadzenia otwartego programu skupu obligacji skarbowych, co miałoby największy wpływ na rynek, szczególnie poprzez kurs waluty. Szefostwo EBC chce postępować ostrożnie – luzując politykę pieniężną, ale nie na tyle, by doprowadzić do konfliktu z Niemcami.

Podsumowanie: EBC wprowadza program skupu aktywów prywatnych. Wprowadzenie QR a la’ Fed jest niepewne.

Ignacy Morawski,
Główny Ekonomista,
BIZ Bank

 

Udostępnij artykuł: