Ekonomiczne Sygnały, 06.06.2014

Komentarze ekspertów

Dziś w centrum uwagi dane z rynku pracy w USA. Wzrost zatrudnienia jest oczekiwany na poziomie ok. 218 tys., zaś stopa bezrobocia na poziomie 6,4 proc. Dane w ostatnim czasie nie wywoływały tak dużych emocji jak w okresie kiedy decydowały się losy programu skupu aktywów przez Fed. Ale zawsze mocniejsze od prognoz dane mogą wesprzeć dolara i odwrotnie. Dla złotego dane powinny być w miarę neutralne polska waluta pokazała niejednokrotnie, że jej wrażliwość na informacje z USA jest niższa niż w zeszłym roku.

Dziś w centrum uwagi dane z rynku pracy w USA. Wzrost zatrudnienia jest oczekiwany na poziomie ok. 218 tys., zaś stopa bezrobocia na poziomie 6,4 proc. Dane w ostatnim czasie nie wywoływały tak dużych emocji jak w okresie kiedy decydowały się losy programu skupu aktywów przez Fed. Ale zawsze mocniejsze od prognoz dane mogą wesprzeć dolara i odwrotnie. Dla złotego dane powinny być w miarę neutralne polska waluta pokazała niejednokrotnie, że jej wrażliwość na informacje z USA jest niższa niż w zeszłym roku.

RYNEK | Wczorajszy dzień przyniósł podwyższoną wahliwość na rynku, przed czym zresztą ostrzegałem. Ostatecznie kurs złotego nie zmienił się znacząco w skali dnia, natomiast wyraźnie umocniły się obligacje - głównie na krótszym końcu krzywej. Tuż po decyzji EBC złoty znacząco się umocnił do euro, spadając w pewnym momencie w pobliże 4,11 zł za euro, podążając za spadającym eurodolarem. Później sytuacja diametralnie się odwróciła i złoty zaczął się osłabiać wraz z rosnącym eurodolarem. Co się stało? Wydaje rynek walutowy tuż po decyzji EBC przestrzelił w końcu bank nie zrobił nic drastycznie odmiennego od prognoz. Cięcie stóp, pożyczki dla banków i sugestia możliwego skupu aktywów były już w dużej mierze w cenach. Natomiast im bardziej bank będzie bardziej skłonny intensyfikować swoje działania, tym euro będzie słabsze do dolara, a złoty mocniejszy wobec euro.

Podsumowanie: Decyzja EBC najbardziej wpłynęła na krótkookresowe obligacje. Waluty po dużych wahaniach wróciły tam gdzie były.

STREFA EURO | Europejski Bank Centralny zrobił to, co od niego oczekiwano, a może nawet trochę więcej. EBC obniżył stopy procentowe o 0,1 pkt proc., sprowadzając tym samym stopę depozytową poniżej zera. Bank zapowiedział też wprowadzenie programu czteroletnich tanich pożyczek dla banków o wartości 400 mld euro, który ma być skierowany wyłącznie na zwiększenie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Jednocześnie EBC zintensyfikował prace nad programem skupu obligacji opartych o kredyty korporacyjne. Bank zdecydował również o zwiększeniu płynności sektora bankowego poprzez zakończenie tzw. sterylizacji pieniądza, który pojawił się na rynku po skupie obligacji rządowych w 2011 i 2012 r. - pieniądz ten zamiast na depozycie w EBC, wyląduje na rachunku bieżącym w EBC. Co to wszystko oznacza? Wydaje się, że są to środki, które mają szanse wspomóc ożywienie europejskiej gospodarki. Szczególnie program pożyczek dla banków na finansowanie akcji kredytowej dla firm ? 400 mld euro to ok. 10 proc. wartości obecnie udzielonych kredytów, więc kwota nie mała. Jeżeli chodzi o kurs eurodolara, to na razie znajduje się on na poziomie sprzed decyzji. Ale w ciągu roku powinien się obniżyć.

Podsumowanie: EBC podjął decyzje, które mają szanse ożywić europejską gospodarkę.

POLSKA | Jak decyzje EBC należy interpretować w kontekście wpływu polską gospodarkę? Generalnie, ze względu na fakt, że łagodzenie polityki pieniężnej poprawia perspektywy europejskiej gospodarki, jest to dla polskiej gospodarki pozytywny impuls ? nie dużej skali, ale lepsze to niż trwanie strefy euro w warunkach niemal deflacji, która zagraża i realnej gospodarce i wypłacalności państw peryferyjnych. Przed wyzwaniem stoi natomiast Rada Polityki Pieniężnej. Jeżeli decyzje EBC będą umacniały złotego, wówczas inflacja w Polsce może utrzymywać się na bardzo niskim poziomie jeszcze przez długi czas. Aktualne będzie pytanie, czy w takich warunkach nie obniżyć stóp procentowych. Będzie to o tyle trudna decyzja, że obniżanie stóp w warunkach ożywienia zawsze niesie ryzyko błędu w drugą stronę przestrzelenia inflacji w górę i później konieczności szybkiego podnoszenia stóp. Kluczem moim zdaniem będzie tempo ożywienia. Jeżeli PKB będzie z kwartału na kwartał notował coraz wyższą dynamikę, obniżek stóp nie będzie.

Podsumowanie: Decyzje EBC są dla polskiej gospodarki pozytywne, choć stwarzają wyzwanie dla polityki pieniężnej.

Ignacy Morawski, Główny Ekonomista, FM Bank PBP S.A.

 
Udostępnij artykuł: