Ekonomiczne Sygnały, 11.03.2015

Komentarze ekspertów

Wtorek przyniósł gwałtowne umocnienie dolara wobec europejskich walut, na czym stracił naturalnie również złoty. Osłabienie wobec dolara pociągnęło za sobą również osłabienie złotego wobec euro. Dość szybko znalazła potwierdzenie teza, którą postawiłem wczoraj, że ostatnie umocnienie złotego to raczej ruch w dłuższym trendzie bocznym niż początek nowego trendu aprecjacyjnego.

Wtorek przyniósł gwałtowne umocnienie dolara wobec europejskich walut, na czym stracił naturalnie również złoty. Osłabienie wobec dolara pociągnęło za sobą również osłabienie złotego wobec euro. Dość szybko znalazła potwierdzenie teza, którą postawiłem wczoraj, że ostatnie umocnienie złotego to raczej ruch w dłuższym trendzie bocznym niż początek nowego trendu aprecjacyjnego.

Zabrakło pary do kontynuacji umocnienia to uaktywnili się inwestorzy grający w drugą stronę. Znów na EUR/PLN jesteśmy powyżej 4,14 zł, czyli średniej z ostatnich pięciu lat. Mimo to uważam, że średni kurs EUR/PLN w najbliższych miesiącach będzie niższy niż kurs obecny. Polska gospodarka notuje solidny wzrost, zakończył się cykl obniżek stóp, mamy rentowności obligacji na atrakcyjnych poziomach dla zagranicznych inwestorów.

Podsumowanie: EUR/PLN wyraźnie wyżej pod wpływem wyprzedaży złotego wobec dolara.

POLSKA | Stopa bezrobocia obniżyła się w lutym o 0,1 pkt proc., a liczba ofert pracy w urzędach wzrosła o 3,5 proc. miesiąc do miesiąca - wynika ze wstępnych danych Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej. Podaję oczywiście dane odsezonowane przeze mnie. Dane wskazują na kontynuację ożywienia na rynku pracy, choć dynamika tego ożywienia jest nieco słabsza niż w zeszłym roku, co wynika prawdopodobnie z niższej dynamiki inwestycji. Zatrudnienie, bezrobocie i inwestycje podążają równolegle, ponieważ firmy zwiększają popyt na pracę wtedy kiedy widzą poprawiające się perspektywy rozwojowe - wtedy też inwestują. W zeszłym roku inwestycje wzrosły o 9 proc., w tym roku ich wzrost może być wyższy o 5-8 proc., dlatego wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia również będą nieco wolniejsze. Ale wolniejsze nie oznacza "wolne". Odsezonowana stopa bezrobocia wyniosła w lutym 11,2 proc. i przy obecnym tempie jego spadku - a nie ma powodu oczekiwać zmiany trendu - na koniec roku znajdziemy się w pobliżu 10 proc. Minister pracy uważa, że w tym roku stopa bezrobocia może spaść do jednocyfrowych poziomów - chodzi oczywiście o dane surowe, nie podlegające odsezonowaniu. Też myślę, że istnieje na to duża szansa między lipcem a październikiem. Stopa odsezonowana spadanie do jednocyfrowych poziomów w 2016 r.

Podsumowanie: Stopa bezrobocia spada a popyt na pracę rośnie, choć nieco wolniej niż w zeszłym roku.

STREFA EURO | Europejski Bank Centralny rozpoczął w poniedziałek skup obligacji skarbowych i od razu widać efekty. Rentowności niemieckich obligacji gwałtownie spadły w ostatnich dwóch dniach - w przypadku papierów dziesięcioletnich był to ruch o niemal 20 pkt bazowych w dół. Nieco słabszy był spadek rentowności we Francji, a jeszcze słabszy na peryferiach, co może wynikać m.in. z tego, że niemieckie papiery mają specjalny status najbezpieczniejszych i mniej jest podmiotów gotowych je sprzedawać. Rentowności niemieckich obligacji są właściwie na takim samym poziomie jak japońskich (0,2 proc.), co wskazuje, że dla rynku strefa euro jest obszarem wiecznej stagnacji i niskiej presji inflacyjnej. Co ciekawe, na razie nie widać reakcji polskich papierów skarbowych - nie ma efektu "wpychania" inwestorów z euro w polskie papiery. To może wynikać z faktu, że dobre dane makro z Polski oraz definitywne zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych czynią obligacje mniej atrakcyjnymi.

Podsumowanie: EBC i krajowe banki centralne strefy euro skupują od poniedziałku obligacje skarbowe. Kwota to ok. 50 mld euro miesięcznie. Już widać pierwsze efekty.

Ignacy Morawski,
Główny Ekonomista,
BIZ Bank

 

Udostępnij artykuł: