Ekonomiczne Sygnały: 15.04.2015

Tylko u nas

Dane makroekonomiczne sprzyjały wczoraj złotemu, ale polska waluta osłabiła się wobec euro, odbijając się od granicy 4 zł -ta bariera ma jednak duże psychologiczne znaczenie. Te dane, które sprzyjały złotemu, to słabszy od oczekiwań odczyt sprzedaży detalicznej w USA.

Rynek
Wzrosła ona o 0,9 proc. miesiąc do miesiąca, wobec konsensusu 1,1 proc., a w kategoriach bazowych o 0,3 proc. wobec konsensusu 0,5 proc. Odbicie konsumpcji w USA po wcześniejszych słabszych miesiącach jest widać powolne, co odsuwa perspektywę podwyżek stóp procentowych w dolarach. Dziś ważny dla rynku może być komunikat Rady Polityki Pieniężnej o godz. 16.00 (patrz wyżej). Z tej strony może popłynąć jakiś pozytywny impuls dla złotego, ponieważ Rada może potwierdzić swoje zobowiązanie do nieobniżania stóp proc.. Wcześniej, o 14.00 dane o inflacji w Polsce, a o 14.30 komunikat EBC.

Podsumowanie: Złoty ignpo raz piąty przegrał z barierą 4 zł za euro.

Polska
Dziś decyzja i komunikat Rady Polityki Pieniężnej. Choć zmiana stóp procentowych jest wykluczona, to posiedzenie nie jest nudnym wydarzeniem. Ważne dla rynku będzie, jak RPP odniesie się do ostatniego umocnienia złotego oraz czy potwierdzi w swoim komunikacie definitywne zamknięcie drzwi do obniżek stóp procentowych. Co do kursu złotego, wypowiedzi członków RPP z ostatnich tygodni nie sugerują, by obawiali się oni skutków ostatniego umocnienia polskiej waluty. Poza tym, Rada nie ma doświadczenia w sformalizowanych werbalnych interwencjach kursowych. Dlatego odniesienia do kursu waluty w komunikacie bym się nie spodziewał. Ale w wielu wypowiedziach Marka Belki w ostatnim roku przewijała się teza, że mocny złoty jest zagrożeniem dla gospodarki. Dlatego on na swojej konferencji może zasygnalizować jakiś niepokój trendem umocnienia waluty. Co do stóp procentowych, RPP stwierdziła przed miesiącem, że obniżka stóp kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Teraz musi znaleźć jakaś nową formę komunikacji. Czy potwierdzi zobowiązanie do nieobniżania stóp? Na rynku sporo jest głosów, które kwestionują to zobowiązanie, więc sprawa nie jest wcale oczywista. Wydaje się jednak, że w Radzie panuje bardzo silne przekonanie, że obniżki stóp na razie są czymś zupełnie niewartym rozważania.   

Podsumowanie: RPP nie zmieni dziś stóp proc., ale jej komunikat może zawierać ważne dla rynku sygnały.

Świat
Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił aktualizację prognoz makroekonomicznych dla świata. Prognozy funduszu nigdy nie są novum, ale odzwierciedlają istniejące konsensusy i są dobrym drogowskazem, jak ewoluuje sytuacja makroekonomiczna w różnych regionach świata. Wiosenna runda prognostyczna nie przyniosła przełomowych rewizji, ale kilka wniosków rzuca się w oczy. Po pierwsze, dość istotnie podniesione zostały prognozy dla strefy euro i jednocześnie obniżone dla USA (wszystkie liczby na wykresie obok). Tę zmianę już dostrzegł kurs euro do dolara, który parę tygodni temu przestał spadać. Po drugie, z największych gospodarek świata najbardziej pozytywnie zaskakują Indie – tam prognozy wzrostu zostały zrewidowane od stycznia aż o 1 pkt proc.. Po trzecie, wyraźnie słabsza jest sytuacja Brazylii i Rosji, które mają znajdować się w recesji. Po czwarte, nasz region wygląda solidnie, a prognozy dla Polski zostały podniesione – widać, że korzystamy na oczekiwanym ożywieniu w strefie euro.
Podsumowanie: Europa częściowo nadrabia straty do USA, Indie odzyskują status jednego z liderów wzrostu, zaś kilka słabych krajów osuwa się w recesję -to wnioski z raportu MFW.

Pełne sprawozdanie dostępne tutaj

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
BIZ Bank

Udostępnij artykuł: