Ekonomiczne Sygnały: 18.06.2015

Komentarze ekspertów

Złoty (wobec euro) i obligacje były w środę notowane bez większych zmian. Wyraźnie osłabił się dolar, po tym, jak Fed nie spełnił oczekiwań jastrzębio nastawionych inwestorów i nie zapowiedział jednoznacznie wrześniowej podwyżki stóp.

Rynek
Informacje w sprawie Grecji wciąż są pesymistyczne – dzisiaj odbędzie się posiedzenie Eurogrupy, ale żadne decyzje prawdopodobnie nie zapadną. Rynek jednak wydaje się podchodzić do tematu spokojniej niż media. A skoro na razie Grecja nie jest w stanie poruszyć cenami, to może uczynią to dane krajowe. Dziś mamy dane o produkcji i sprzedaży detalicznej. W obu przypadkach jest ryzyko niespodzianki w dół w stosunku do konsensusu, co przy braku innych impulsów mogłoby osłabić złotego i umocnić obligacje.

Podsumowanie: Złoty jest wciąż zaskakująco stabilny.

Polska
 Zatrudnienie w przedsiębiorstwach rośnie w umiarkowanym tempie, zgodnym z prognozami, a płace nieco spowolniły w maju. Taki obraz wyłania się z wczorajszych danych GUS na temat sytuacji w sektorze przedsiębiorstw. Zatrudnienie wzrosło o 1,1 proc. rok do roku i 0,1 proc. miesiąc do miesiąca (dane mdm po odsezonowaniu). W zatrudnieniu mamy dość stabilny trend, który powinien być kontynuowany w kolejnych miesiącach. Przy czym trzeba pamiętać, że dane z sektora przedsiębiorstw mogą niedoszacowywać ogólnego popytu na pracę w gospodarce – wiele miejsc pracy powstaje poza tym sektorem (np. ludzie zakładający własną działalność gospodarczą). Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w maju o 3,2 proc. rok do roku i o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca (dane mdm po odsezonowaniu). Były to dane gorsze od oczekiwań, choć nie wydaje się, byśmy obserwowali jakieś trwałe spowolnienie. W tym przypadku zmienność danych jest większa niż w przypadku zatrudnienia, dlatego lepiej spojrzeć na średnie kilkumiesięczne. I tak średnia trzymiesięczna dynamik rocznych wynosi wciąż 3,9 proc., a dynamik miesięcznych – 0,3 proc. W kolejnych miesiącach oczekiwać można średniego wzrostu przeciętnej płacy w okolicach 4 proc.

Podsumowanie: Na rynku pracy kontynuowany jest trend umiarkowanego wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń.

USA
Decyzja Fed była podobna do scenariusza, który nakreśliłem wczoraj. Amerykański bank centralny dostrzegł poprawę w gospodarce w stosunku do pierwszego kwartału i jest prawdopodobnie gotowy zaostrzać politykę pieniężną w tym roku, ale komunikat i wypowiedzi prezes Janet Yellen były na tyle ostrożne, że dolar osłabił się wobec euro a rentowności obligacji skarbowych spadły na krótkim końcu krzywej o kilka punktów bazowych. Bank centralny USA nie chce doprowadzić do umocnienia dolara podobnego do tego z pierwszego kwartału, ponieważ zbyt silna waluta ewidentnie mocno zaszkodziła amerykańskiej gospodarce. W tym momencie Fed sygnalizuje, że podwyżki stóp rozpocznie prawdopodobnie w tym roku, ale tempo tych podwyżek będzie bardzo niskie. Zaczną się one między wrześniem a grudniem i zapewne będą postępować nie szybciej niż w tempie 0,5-1 pkt proc. na rok. Prognozy członków FOMC (patrz wykres obok) wskazują na wyższe tempo podwyżek, ale warto pamiętać, że w ostatnim czasie prognozy te regularnie się nie sprawdzały. Ścieżka stóp raczej będzie poniżej mediany prognoz ze słynnych kropek.

Podsumowanie: Fed stąpa bardzo ostrożnie, chce podnieść wkrótce stopy, ale też boi się zapewne umocnienia dolara.

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
 BIZ Bank

Udostępnij artykuł: