Ekonomiczne Sygnały, 25.02.2015

Finanse i gospodarka

Złoty wyraźnie mocniejszy po porozumieniu UE z Grecją, mimo że porozumienie to owiane jest wieloma wątpliwościami. Na razie jednak ruch EUR/PLN w dół odbywał się w ramach pasma 4,15-4,20 i dopóki nie zostanie złamana ta dolna granica nie można mówić o jakiejś wyraźnej poprawie sentymentu wokół polskiej waluty. Rejon 4,15-4,16 zł za euro już wielokrotnie okazywał się dobrą okazją do zakupu euro, więc tak może być też tym razem.

Złoty wyraźnie mocniejszy po porozumieniu UE z Grecją, mimo że porozumienie to owiane jest wieloma wątpliwościami. Na razie jednak ruch EUR/PLN w dół odbywał się w ramach pasma 4,15-4,20 i dopóki nie zostanie złamana ta dolna granica nie można mówić o jakiejś wyraźnej poprawie sentymentu wokół polskiej waluty. Rejon 4,15-4,16 zł za euro już wielokrotnie okazywał się dobrą okazją do zakupu euro, więc tak może być też tym razem.

Wczoraj umocniły się również ceny obligacji, wspierane przez ruch na amerykańskich papierach. Jeżeli jednak Fed zacznie podnosić stopy procentowe po wakacjach, to powrót do cen obligacji obserwowanych na początku roku będzie trudny.

Podsumowanie: Złoty mocniejszy, obligacje również. Pomagają lepsze nastroje po porozumieniu z Grecją.

POLSKA | Spadek stopy bezrobocia w styczniu był głębszy od wcześniejszych szacunków Ministerstwa Pracy - wynika z danych GUS. Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12 proc., wobec 11,5 proc. w grudniu, ale jeżeli chcemy mieć przejrzysty obraz rynku pracy musimy naturalnie patrzeć na dane odsezonowane. GUS ich nie podaje, ale z moich szacunków wynika, że po odjęciu efektu sezonowego stopa bezrobocia spadła w styczniu o 0,2 pkt proc. do 11,3 proc. (lub 11,2 proc. - w zależności od szacunku). Wstępne szacunki wskazywały, że surowa stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12,1 proc., a stopa odsezonowana spadła o 0,1 pp. Jeżeli bezrobocie będzie spadać w średnim tempie 0,15 pp. miesięcznie, czyli tak, jak w ostatnim roku, to surowa stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do jednocyfrowego poziomu w lipcu, a stopa odsezonowana osiągnie jednocyfrowy poziom na jesieni. Jednocześnie spadek bezrobocia powinien wspierać wzrost płac i tym samym przekładać się na solidną dynamikę konsumpcji. Czynnikiem ryzyka dla takiego scenariusza jest ewentualne osłabienie inwestycji firm, na przykład w wyniku zaostrzenia wojny handlowej z Rosją. Tego nie można wykluczyć. Ale na razie nic nie wskazuje, by nastroje w firmach ulegały pogorszeniu.

Podsumowanie: Bezrobocie spada wciąż w szybkim tempie, co powinno wspierać wzrost płac i konsumpcję.

USA | Prezes Fed Janet Yellen stara się powoli przygotować rynek na podwyżkę stóp procentowych w dolarach w tym roku, ale rynek wciąż nie jest przekonany o możliwości takiej podwyżki. Podczas wystąpienia w Kongresie, Yellen mówiła, że sytuacja amerykańskiej gospodarki się poprawia - widać poprawę w dynamice PKB i na rynku pracy, nawet jeżeli pewne ryzyko stwarza mizerna sytuacja na rynku nieruchomości czy niezadowalająca koniunktura w globalnej gospodarce. Inflacja jest niska, ale to wynika ze spadku cen ropy, który jest zjawiskiem przejściowym. Oczekiwania inflacyjne są stabilne i - zdaniem Yellen - inflacja w średnim okresie powinna wrócić do poziomu 2 proc. Widać, że Fed nie za bardzo przejmuje się przejściowym spadkiem inflacji. Prezes Fed zasygnalizowała też, że wkrótce Fed może porzucić politykę sterowania oczekiwaniami do terminu zmian stóp (forward gudiance) i przyjąć gotowość do zmian stóp na którymkolwiek posiedzeniu. Na razie jednak rynek nie oczekuje podwyżki stóp do lata tego roku. A po wystąpieniu Fed rentowności obligacji średnio i długookresowych nawet spadły.

Podsumowanie: Janet Yellen twierdzi, że koniunktura w USA jest dobra, a niska inflacja to przejściowe zjawisko.

Ignacy Morawski,
Główny Ekonomista,
BIZ Bank

 

Udostępnij artykuł: