Ekonomiści Credit Agricole podnieśli prognozę wzrostu PKB Polski w do 5,3 proc. w 2021 r.

Gospodarka

Ekonomiści Credit Agricole zrewidowali w górę swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 5,3 proc. rdr z 4,6 proc. szacowanych wcześniej - wynika z najnowszego raportu banku. Ekonomiści podnieśli również prognozy dotyczące średniorocznej inflacji w bieżącym roku do 4,1 proc. z 3,9 proc. wcześniej.

Oddział Credit Agricole
Fot. Credit Agricole

Ekonomiści Credit Agricole zrewidowali w górę swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 5,3 proc. rdr z 4,6 proc. szacowanych wcześniej - wynika z najnowszego raportu banku. Ekonomiści podnieśli również prognozy dotyczące średniorocznej inflacji w bieżącym roku do 4,1 proc. z 3,9 proc. wcześniej.

Oczekujemy, że dynamika PKB w 2021 r. wyniesie 5,3 proc. rdr (4,6 proc. przed rewizją).

"Jednocześnie utrzymaliśmy niezmienioną prognozę wzrostu gospodarczego na 2022 r. (4,9 proc. rdr). W naszej prognozie nie uwzględniliśmy jeszcze wpływu proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w polityce gospodarczej w ramach Polskiego Ładu. Z precyzyjną oceną wpływu regulacji wstrzymamy się do czasu przedstawienia konkretnych ustaw je wprowadzających" - napisano w raporcie.

Czytaj także: Główny ekonomista ING Banku Śląskiego: prognoza wzrostu PKB w 2021 roku w górę do ok. 5,5 proc. >>>

"Kilka argumentów przemawia na rzecz podniesienia tempa wzrostu gospodarczego PKB w 2021 r. Pierwszym z nich jest rewizja w górę dynamiki PKB za I kw. do -0,9 proc. rdr wobec -1,2 proc. we wstępnym szacunku i -2,7 proc. w IV kw. 2020 r. Taka zmiana, w czysto arytmetyczny sposób, oddziałuje w kierunku podniesienia średniorocznego tempa wzrostu gospodarczego" - dodano.

Wyższa od oczekiwań dynamika nakładów brutto na środki trwałe w I kw.

Autorzy raportu zaznaczają, że do rewizji prognozy przyczyniła się wyższa od oczekiwań dynamika nakładów brutto na środki trwałe w I kw.

"Ich wzrost był znacząco wyższy od oczekiwań. Naszym zdaniem, przyczyniły się do tego głównie inwestycje przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przetwórstwie, oczekujemy, że ożywienie inwestycyjne firm będzie kontynuowane w kolejnych kwartałach br., wspierane również przez efekty niskiej bazy sprzed roku. W kierunku szybszego wzrostu nakładów ogółem będą oddziaływały również wyższe inwestycje gospodarstw domowych, tj. zakup mieszkań na rynku pierwotnym" - napisano.

Czytaj także: Ekonomiści Banku Pekao podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku do 5,5 proc. >>>

"Inwestycje mieszkaniowe gospodarstw domowych będą wspierane głównie przez dobrą sytuację na rynku pracy i oczekiwaną przez nas w najbliższych kwartałach stabilizację stóp procentowych NBP na historycznie niskim poziomie.

Potencjał do wzrostu inwestycji publicznych

Credit Agricole ocenia, że potencjał do wzrostu inwestycji publicznych w ujęciu rdr jest w 2021 roku ograniczony ze względu na efekt oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego w warunkach trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią.

"Dopiero w 2022 r. ważnym czynnikiem wsparcia dla publicznych nakładów na środki trwałe i wzrostu PKB będzie realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego funduszu odbudowy" - napisano.

"Podsumowując, prognozujemy, że inwestycje ogółem wzrosną w br. o 7,6 proc. rdr w br. wobec spadku o 9,6 proc. w 2020 r. i zwiększą się o 8,4 proc. w 2022 r." - dodano.

Wyższe tempo wzrostu konsumpcji

Kolejnym czynnikiem oddziałującym w kierunku podniesienia ścieżki PKB jest wyższe od wcześniejszych oczekiwań tempo wzrostu konsumpcji. Obecna prognoza Credit Agricole wskazuje, że konsumpcja zwiększy się o 4,7 proc. rdr w 2021 r.

"Analiza raportów Google na temat przemieszczania się za kwiecień-maj br. wskazuje na znacząco wyższą mobilność Polaków niż rok temu. Na wyższą konsumpcję wskazują również nasze wewnętrzne dane o transakcjach kartami płatniczymi klientów" - napisano w raporcie.

"Wynika to z przystosowania się społeczeństwa do życia w warunkach pandemii, mniejszych obaw przed zakażaniem wśród rosnącej liczby zaszczepionych osób i ozdrowieńców oraz szybszego niż przed rokiem tempa znoszenia restrykcji administracyjnych" - dodano.

Średnioroczna inflacja w 2021 r. na poziomie 4,1 proc.

Z najnowszego raportu Credit Agricole wynika, że ekonomiści podnieśli również swoją prognozę dotyczącą średniorocznej inflacji w 2021 r. do 4,1 proc. z 3,9 proc. szacowane wcześniej.

"Zrewidowaliśmy również naszą prognozę inflacji (...). Oczekujemy, że wyniesie ona średniorocznie 4,1 proc. rdr w 2021 r. i obniży się do 3,0 proc. w 2022 r. Głównym czynnikiem uzasadniającym rewizję naszego scenariusza jest kształtowanie się – wyżej od oczekiwań – cen ropy na światowym rynku, które oddziałują w kierunku podniesienia ścieżki dynamiki cen paliw" - napisano.

Credit Agricole oczekuje, że w najbliższych miesiącach inflacja bazowa będzie kształtowała się w trendzie spadkowym.

"Wsparciem dla takiej tendencji będą efekty wysokiej bazy sprzed roku oraz zmniejszenie inflacji bazowej w strefie euro. W II poł. br. i w 2022 r. czynnikiem proinflacyjnym będzie oczekiwana przez nas poprawa sytuacji gospodarczej. Niskie bezrobocie będzie sprzyjało narastaniu presji płacowej" - napisano. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: