Ekonomiści mBanku rewidują w górę prognozę dynamiki PKB Polski w 2020 r.

Gospodarka

Ekonomiści mBanku zrewidowali w górę prognozę dynamiki PKB Polski na 2020 r. do -3,1 proc. z -4,2 proc., a na 2021 r. do +4,9 proc. mBank spodziewa się wzrostu stopy bezrobocia do 7 proc. na koniec 2020 r. i stabilizacji wokół tego poziomu w 2021 r. Inflacja spadnie wg ekonomistów w 2021 r. poniżej dolnej granicy celu NBP.

inwestor kreślący wykres
Fot. stock.adobe.com/taa22

Ekonomiści mBanku zrewidowali w górę prognozę dynamiki PKB Polski na 2020 r. do -3,1 proc. z -4,2 proc., a na 2021 r. do +4,9 proc. mBank spodziewa się wzrostu stopy bezrobocia do 7 proc. na koniec 2020 r. i stabilizacji wokół tego poziomu w 2021 r. Inflacja spadnie wg ekonomistów w 2021 r. poniżej dolnej granicy celu NBP.

Ekonomiści @mBankpl zrewidowali w górę prognozę dynamiki #PKB Polski na 2020 r. do -3,1 proc. z -4,2 proc., a na 2021 r. do +4,9 proc. #gospodarka #mBank

"Rewidujemy tempo wzrostu PKB na 2020 rok z -4,2 proc. do -3,1 proc. 2021 rok też lekko podnosimy, choć skala rewizji jest w tym przypadku mniejsza: wcześniej prognozowane 4,6 proc. zamienia się w 4,9 proc. Głównym powodem rewizji są inwestycje i w nieco mniejszym stopniu - zapasy. To nadal "pierwiastkowa" ścieżka ożywienia. Obniżamy stopę bezrobocia i nieco bardziej umacniamy złotego. Nie zmieniamy poglądu w sprawie stóp procentowych. 2020 i 2021 rok upłynie przy stopie referencyjnej 0,1 proc." - napisano.

mBank spodziewa się fali zwolnień na wiosnę 2021 r., jednak wchłonięcie tych pracowników na rynku nie będzie ich zdaniem trudne.

Czytaj także: Polski Instytut Ekonomiczny zrewidował prognozę spadku PKB w 2020 roku, odbicie szybsze, niż sądzono >>>

"Obecnie z zasiłku solidarnościowego korzysta około 140 tys. osób. Co najmniej część z nich jest już zarejestrowana jako osoby bezrobotne, ale tylko część (niestety to możemy tylko szacować). To powinno prowadzić do podwyższenia stopy bezrobocia w najbliższych miesiącach, ale nie do poziomów, których oczekiwaliśmy wcześniej. Drugą falę zwolnień widzimy w okresie rozliczenia środków z tarczy PFR (wiosna 2021). Nie zmieniamy jednak zdania, że gospodarka powinna być już na tyle rozpędzona, że wchłonięcie tych zwolnień na rynku nie będzie trudne" - ocenili.

Ekonomiści mBanku spodziewają się spadku inflacji w kolejnych miesiącach

Ekonomiści mBanku spodziewają się spadku inflacji w kolejnych miesiącach w okolice dolnej granicy dopuszczalnego pasma odchyleń od celu NBP.

"Wyższe poziomy inflacji z ostatnich miesięcy przekładają się na podwyższoną inflację średnioroczną. Tym niemniej w przyszłym roku inflacja będzie się już kształtować w pobliżu dolnego pasma odchyleń od celu NBP, a więc w okolicy 1,5 proc. To będzie konfrontacja wysokiej bazy z 2020 roku oraz wolniejszych wzrostów cen bazowych (powód spowolnienia to luka popytowa)" - napisano.

Złoty może się na koniec przyszłego roku umocnić do 4,20/EUR

Złoty może się na koniec przyszłego roku umocnić do 4,20/EUR - prognozuje mBank.

"Kurs (EUR/PLN - PAP) powinien w najbliższym czasie opadać. Szczególnie korzystnie zaczyna kształtować się sytuacja w 2021 roku, kiedy dobra sytuacja na rachunku bieżącym (nadal możliwa jest nadwyżka) będzie współistnieć z cyklicznym ożywieniem oraz perspektywą wyższych transferów z UE. Przypominamy, że główne banki centralne petryfikują obecnie oczekiwania na podwyżki stóp na długie lata, więc perspektywa wyprzedzenia ich przez Polskę w cyklu podwyżek może jawić się jako jak najbardziej realna dla inwestorów, zwłaszcza na nowej fali wzrostowej PKB i przy silnym wspomaganiu z UE. Niskie, bieżące nominalne stopy nie będą przeszkodą w umocnieniu złotego w 2021 roku" - napisano.

Czytaj także: Bank Pekao zrewidował prognozę spadku polskiego PKB w 2020 roku, będzie lepiej, niż początkowo sądzono?

Poniżej pełne prognozy mBanku.

 202020202020202020202021
 Q1Q2Q3Q4Q1-Q4Q1-Q4
PKB (ceny stałe, % r/r)2-8,2-3,3-2,9-3,14,9
Konsumpcja (ceny stałe, % r/r)1,2-10,9-2-2,5-3,64,7
Inwestycje (ceny stałe, % r/r)0,9-10,9-7-7-65,6
Stopa bezrobocia (%, koniec okresu)5,36,16,4776,9
Inflacja (% r/r, średnio)4,63,32,92,23,31,4
EURPLN (koniec okresu) 4,564,454,454,44,44,2
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: