Eksperci: wysokie tempo wzrostu PKB w całym 2017 roku

Gospodarka

Większość ekonomistów przychyla się do oceny, że tempo wzrostu gospodarczego w całym 2017 roku utrzyma się na poziomie powyżej 4% - w okolicach 4,3-4,5%.

Fot. Pixabay.com

Większość ekonomistów przychyla się do oceny, że tempo wzrostu gospodarczego w całym 2017 roku utrzyma się na poziomie powyżej 4% - w okolicach 4,3-4,5%.

Eksperci przewidują wysokie tempo wzrostu PKB w całym 2017 roku #GUS #PKB

Drugi szacunek tempa wzrostu PKB za III kw. tego roku był wyższy o 0,2 pkt proc wobec szybkiego szacunku flash prezentowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Większość ekonomistów przychyla się do oceny, że tempo wzrostu gospodarczego w całym 2017 roku utrzyma się na poziomie powyżej 4% - w okolicach 4,3-4,5%. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu gospodarczego nieco spowolni, choć wciąż będzie utrzymywało się powyżej tempa wzrostu potencjalnego, podkreślają analitycy.GUS poinformował w czwartek, że Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku opublikowanego 14 listopada 2017 r., wzrost w III kw. w tym ujęciu wyniósł 4,7% r/r.

Najważniejszy jest wzrost spożycia gospodarstw domowych

W III kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1%) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2% (wobec 5% wg szybkiego szacunku).Nadal głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostaje dynamiczny wzrost spożycia gospodarstw domowych, natomiast eksport netto dodał 1,1 pkt proc. do dynamiki PKB i był drugim co do wielkości motorem wzrostu.

Wyniki przemawiają za stabilizacją stóp procentowych?

Analitycy utrzymują również, że inwestycje będą stopniowo przyspieszały z uwagi na rosnące inwestycje publiczne, współfinansowane ze środków UE, zaś inwestycje firm prywatnych ze względu na utrzymującą się niepewność, w tym także prawa podatkowego, będą odbudowywały się w wolniejszym tempie.Ekonomiści natomiast podkreślają, że długo oczekiwane odbicie w dziedzinie inwestycji (o 3,3% r/r w III kw. wobec 0,9% r/r w II kw. ) realizuje się się w tempie wolniejszym niż oczekiwano, co - ich zdaniem - dostarcza argumentów gołębim członkom Rady Polityki Pieniężnej (RPP), którzy opowiadają się za stabilizacją stóp procentowych w nadchodzących kwartałach.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: