Ekspert zarządzania outsourcingiem w zakładzie ubezpieczeniowym

Bankowość / Finanse i gospodarka

Outsourcing, jako wyłączanie pewnych procesów na zewnątrz, był do niedawna wyłącznie przywilejem. W obecnych czasach zlecanie usług podmiotom zewnętrznym staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem i coraz więcej nowych firm, z różnych branż decyduje się na wdrożenie tego rozwiązania.

Outsourcing, jako wyłączanie pewnych procesów na zewnątrz, był do niedawna wyłącznie przywilejem. W obecnych czasach zlecanie usług podmiotom zewnętrznym staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem i coraz więcej nowych firm, z różnych branż decyduje się na wdrożenie tego rozwiązania.

Jak w każdym przedsiębiorstwie outsourcing możliwy jest również w przypadku zakładów ubezpieczeń. Jednakże w związku z faktem, iż są to instytucje zaufania publicznego musi być on realizowany w sposób przemyślany, chroniący zarówno interesy zakładu ubezpieczeń jak i interesy klientów zakładu ubezpieczeń. Podczas warsztatów pt. "Ekspert zarządzania outsourcingiem w zakładzie ubezpieczeniowym" które odbędą się 30 czerwca - 1 lipca 2014r. w Hotelu Sheraton zostaną omówione najważniejsze aspekty związane ze zlecaniem usług podmiotom zewnętrznym. Organizowane wydarzenie ma na celu omówienie praktycznych aspektów związanych z organizacją i zarządzaniem outsourcingiem w zakładzie ubezpieczeń. Podczas warsztatu szczegółowo omówione zostaną kwestie tj. zarządzanie ryzykiem powierzenia, zarządzanie współpracą z dostawcami usług outsourcingowych, jak i planowane zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych i działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Główne zagadnienia warsztatu:

  • Usługi outsourcingowe w kontekście dyrektywy Solvency II
  • Umowa outsourcingowa w działalności ubezpieczeniowej
  • Ochrona danych osobowych i tajemnica ubezpieczeniowa w outsourcingu
  • Cloud computing w ubezpieczeniach
  • Outsourcing IT w ubezpieczeniach
  • Współpraca z dostawcą usług outsourcingowych

W charakterze prelegentów warsztaty poprowadzi grono znakomitych ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i przedstawią skuteczne sposoby monitorowania usług wykonywanych przez podmioty zewnętrzne. Stworzy to znakomitą okazję do rozwiania wątpliwości i wyjaśnienia kwestii spornych pojawiających się w codziennej pracy. Do grona prelegentów należą: Monika Malinowska-Hyla, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Michał Steinhagen, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy; Paweł Stykowski, Kancelaria CMS.

Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

Więcej informacji na stronie: www.mmcpolska.pl

Udostępnij artykuł: