Ekspertka Konfederacji Lewiatan ocenia nowy projekt Prawa Komunikacji Elektronicznej

Komentarze ekspertów

Firmy telekomunikacyjne często pełnią rolę pośrednika usług finansowych sprzedając, np. polisy ubezpieczeniowe, czy kredyty. Włączenie ubezpieczeń świadczonych przez operatorów do zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku, jak proponuje rząd, obniży konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa finansowego oraz doprowadzi do rozwiązania istniejących już umów ‒ podkreśla dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
Źródło: Konfederacja Lewiatan

Firmy telekomunikacyjne często pełnią rolę pośrednika usług finansowych sprzedając, np. polisy ubezpieczeniowe, czy kredyty. Włączenie ubezpieczeń świadczonych przez operatorów do zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku, jak proponuje rząd, obniży konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa finansowego oraz doprowadzi do rozwiązania istniejących już umów ‒ podkreśla dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan apeluje, aby pośrednictwo firm telekomunikacyjnych w sprzedaży polis ubezpieczeniowych było wyłączone z zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku.

Zaproponowana w projekcie Prawa Komunikacji Elektronicznej nowa, rozszerzona definicja usługi fakultatywnego obciążania rachunku wymaga wyrażenia zgody klienta na każdą czynność.

Nowa regulacja doprowadzi do wygaśnięcia istniejących umów, których celem jest zabezpieczenie interesów klientów

W przypadku jej braku ‒ operator nie będzie mógł obciążyć faktury jakimikolwiek dodatkowymi opłatami i nie zaproponuje klientowi tej metody płatności składki ubezpieczeniowej czy też raty kredytu.

Czytaj także: XV Kongres Gospodarki Elektronicznej, co przyśpiesza transformację cyfrową w gospodarce?

‒ Firma telekomunikacyjna utraci uprawnienie do pobierania składek nadane jej przez ubezpieczyciela, a klient zostanie pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej, nawet o tym nie wiedząc.

Skutkiem braku opłacania składek będzie rozwiązanie umowy ubezpieczenia.

Nowe przepisy osłabią konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa usług finansowych

Nowa regulacja doprowadzi więc do wygaśnięcia istniejących umów, których celem jest zabezpieczenie interesów klientów – ostrzega dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: W czasie pandemii więcej zaległych rachunków za telefon, już ponad 1,3 mld zł długów w rejestrze

Nowe przepisy osłabią konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa usług finansowych, a także ograniczą dostępność oferowanych usług i produktów dla klientów.

Konfederacja Lewiatan proponuje, aby ubezpieczenia świadczone przez operatorów były wyłączone zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku.

Czytaj także: Polska będzie liderem w budowie sieci światłowodowej do lokalizacji użytkownika końcowego?

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: