Eksport może łagodzić spadek zatrudnienia

Komentarze ekspertów

Jak wynika z poniedziałkowego komunikatu GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wzrosło o 3,5 proc. w porównaniu z lipcem 2012 roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 0,7 proc. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,6 proc. i wyniosło 3830,07 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach nie zmieniło się i wyniosło 5 mln 489,5 tys. osób.

Informacji o wyraźnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu r/r nie należy przeceniać. Istotny wpływ na ten wzrost mogą mieć nieregularne wypłaty rocznych premii w kilku sektorach, zaburzające porównanie lipiec do lipca w różnych latach. Ponadto podany przez GUS wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw oznacza wzrost w sektorze firm zatrudniających powyżej 10 pracowników, a więc pomija się wielkość i zmianę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw mikro oraz samozatrudnionych, a także zatrudnionych w instytucjach strefy budżetowej, a wszędzie tam przeciętne wynagrodzenia są niższe a ich wzrost jest wolniejszy.

Z kolei zmniejszenie poziomu zatrudnienia w lipcu o 0,7% liczone r/r, choć pozornie wygląda na kontynuację spadku zatrudnienia, w rzeczywistości, jeśli uwzględni się trzy miesiące poprzedzające lipiec  br. – pokazuje niewielki trend wzrostowy, który może oznaczać długotrwałą tendencję, szczególnie w sektorach związanych z eksportem, dzięki ożywieniu gospodarczemu u naszych największych partnerów handlowych i kooperantów, zarówno w państwach UE jak i (w szczególności) pozaeuropejskich. Może to złagodzić pogorszenie sytuacji na rynku pracy jesienią, kiedy sezonowe zatrudnienie zacznie stopniowo wygasać.

Witold Michałek
ekspert ds. gospodarki
BCC

Udostępnij artykuł: