Eksport usług z Polski rośnie coraz szybciej

Gospodarka

Polska sprzedaje za granicę nie tylko towary, ale również usługi, których udział i znaczenie w naszym eksporcie w ostatnich latach dynamicznie rosną. Według wstępnych danych NBP w 2018 r. nasze przychody z tytułu eksportu usług zwiększyły się o ok. 14%, czyli - ponad 2 razy szybciej niż eksport towarów. Biorąc natomiast pod uwagę dłuższy przedział czasowy, czyli lata 2015-2018, nasz eksport usług wzrósł aż o 45%, podczas gdy sprzedaż towarów zwiększyła się w tym czasie o 25%.

Mapa
Fot. stock.adobe.com/ktasimar

Polska sprzedaje za granicę nie tylko towary, ale również usługi, których udział i znaczenie w naszym eksporcie w ostatnich latach dynamicznie rosną. Według wstępnych danych NBP w 2018 r. nasze przychody z tytułu eksportu usług zwiększyły się o ok. 14%, czyli - ponad 2 razy szybciej niż eksport towarów. Biorąc natomiast pod uwagę dłuższy przedział czasowy, czyli lata 2015-2018, nasz eksport usług wzrósł aż o 45%, podczas gdy sprzedaż towarów zwiększyła się w tym czasie o 25%.

W 2018 r. nasze przychody z tytułu eksportu usług zwiększyły się o ok. 14%, czyli - ponad 2 razy szybciej niż eksport towarów #eksport #usługi @MPiT_GOV_PL

Tempo wzrostu naszych przychodów z tytułu eksportu usług utrzymuje się na wyższym poziomie niż średnio na świecie. Przekłada się to na umocnienie roli polskiej gospodarki w światowym eksporcie usług. W 2018 r. nasz kraj na liście światowych eksporterów usług uplasował się na 25. pozycji, z udziałem na poziomie 1,2%, podczas gdy jeszcze w 2015 r. zajmowaliśmy 27. miejsce, z udziałem 0,9% (dane WTO).Czytaj także: Polska ósmym eksporterem w UE, po Hiszpanii >>>

Pokaźna nadwyżka w obrotach usługami

Co więcej w obrotach usługami generujemy pokaźną nadwyżkę, która w 2018 r. wyniosła 22,2 mld EUR, czyli o 4,2 mld EUR więcej rok do roku. Skompensowało to z nawiązką deficyt w obrotach towarami i w rezultacie w całkowitych obrotach (towary i usługi) Polski z zagranicą w 2018 r. notowaliśmy dodatnie saldo, wynoszące ok. 17 mld EUR.

Wzrost eksportu usług transportowych

W ub.r. na uwagę zasługuje wzrost eksportu usług transportowych (o 17,8%), pozostałych usług biznesowych (o ok. 20%) oraz usług telekomunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych (o 18,6%).

Można oczekiwać, że w najbliższych latach usługi, w szczególności wysoko wyspecjalizowane, pozostaną wizytówką polskiej gospodarki. Dzięki temu nasz eksport będzie w coraz większym stopniu oparty na konkurencji jakością zamiast ceną.

Udostępnij artykuł: