Eksport wzrósł o 6 proc. rdr w okresie styczeń-luty 2019 r. Import o 9 proc. rdr

Gospodarka

Import i eksport towarów
Fot. stock.adobe.com/Africa Studio

Eksport wzrósł o 6% r/r do 37 mld euro w okresie styczeń-luty 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 9% r/r do 39,1 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

#Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 5% r/r do 30 mld euro, zaś #import wzrósł o 1,8% r/r do 21,7 mld euro #GUS @GUS_STAT

Ujemne saldo wyniosło 2,1 mld euro wobec 1 mld euro deficytu w tym samym okresie ub.r.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 42 mld USD, a import 44,5 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,3%, a w imporcie wzrost o 2,6%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,5 mld USD (w analogicznym okresie 2018 roku saldo wyniosło 1,2 mld USD)” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Czytaj także: NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 10 proc. rdr, import o 13,4 proc. w lutym >>>

Eksport do Niemiec wzrósł o 4,3% rdr

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 4,3% r/r i wyniósł 10,3 mld euro w okresie styczeń-luty 2019 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 3,8% r/r do 8,4 mld euro, podał także GUS.

„Dodatnie saldo wyniosło 8,2 mld zł (2,2 mld USD, 1,9 mld euro) wobec 7,4 mld zł (2,1 mld USD, 1,8 mld euro) w analogicznym okresie ub. r.” – czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 pkt proc. i wyniósł 27,9%, a w imporcie o 1,1 pkt proc i stanowił 21,5%.

Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 5% r/r do 30 mld euro, zaś import wzrósł o 1,8% r/r do 21,7 mld euro, podał Urząd.

W styczniu-lutym br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Niemiec, Hiszpanii oraz Holandii.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 67,3%), a importu ogółem – 63,1% (wobec 65,3% w styczniu – lutym 2018 r.)., podał też Urząd.

Eksport w USD do Rosji wzrósł o 3,6 proc. rdr

Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 3,6% r/r do 1,2 mld USD w okresie styczeń-luty 2019 roku.

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 10,2% do 1 mld euro, podano w komunikacie.

„Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,8% (w tym UE 81,1%), a w imporcie – 64% (w tym UE 55,4%), wobec odpowiednio 88% (w tym UE 81,8%) i 66% (w tym UE 59,3%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,4%, a w imporcie 8,3%, wobec odpowiednio 5,2% i 8,7% w styczniu – lutym 2018 r.” – czytamy w komunikacie.

Import z Rosji w styczniu-lutym 2019 r. spadł o 8,6% do 2,8 mld USD (w euro odnotowano spadek o 2,9% do 2,4 mld euro).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: