Elżbieta Bieńkowska – „zasłużona dla regionów”

Samorząd

- Trudno dziś wyobrazić sobie Polskę bez województw, które tak aktywnie wykorzystują fundusze unijne - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji zorganizowanej z okazji 10-lecia Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, która 21 września 2012 r. odbyła się w Warszawie. Podczas gali minister Bieńkowska została uhonorowana nagrodą "Zasłużonej dla regionów".

Odbierając nagrodę Bieńkowska przypomniała, że to właśnie na środkach europejskich regiony uczyły się odpowiedzialności i samodzielności; podkreślała, że w przyszłej perspektywie finansowej decentralizacja w podziale środków będzie postępować – wielokrotnie już wspominałam, że w nowym budżecie zdecydowanie więcej funduszy niż dotychczas popłynie przez samorządy. Pamiętajcie, że macie we mnie sojusznika – zakończyła.

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych organizacji samorządowych na polskiej scenie. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Historia powstania Związku sięga początków funkcjonowania w Polsce samorządów na tym szczeblu, wyposażonych w nowe kompetencje, ale i szeroki zakres zadań. W związku z tym zaistniała potrzeba stworzenia wspólnego forum, którego celem byłoby m.in. umożliwienie szerokich dyskusji i konsultacji w najważniejszych kwestiach dotyczących realizowania polityki rozwoju regionalnego. Powołanie do życia Związku Województw RP dawało taką możliwość polskim regionom. Misją Związku jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: