ELECTRO.pl wchodzi do e-Izby

Finanse i gospodarka

ELECTRO.pl, jeden z wiodących sklepów internetowych w Polsce, przystąpił do Komitetu Założycielskiego e-Izby - Izby Gospodarki Elektronicznej. Tym samym organizację tworzy już ponad 30 podmiotów Komitetu Założycielskiego e-Izby oraz 500 członków Klubu e-Gospodarki, związanych z profesjonalną działalnością na rynku handlu elektronicznego.

ELECTRO.pl, jeden z wiodących sklepów internetowych w Polsce, przystąpił do Komitetu Założycielskiego e-Izby - Izby Gospodarki Elektronicznej. Tym samym organizację tworzy już ponad 30 podmiotów Komitetu Założycielskiego e-Izby oraz 500 członków Klubu e-Gospodarki, związanych z profesjonalną działalnością na rynku handlu elektronicznego.

Celem e-Izby (e-Commerce Polska) jest rozwój polskiego rynku usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in przez identyfikację jego potrzeb, edukację i wymianę know-how oraz skuteczne reprezentowanie wspólnych interesów branży wobec różnych instytucji i organizacji, zarówno rządowych jak i NGOs.

"Liczymy na to, że dzięki wspólnym działaniom podmiotów zajmujących się szeroko rozumianym e-commerce uda się wypracować przejrzyste standardy funkcjonowania tego dynamicznie rozwijającego się rynku na najbliższe lata. Powinno to przynieść wymierne korzyści zarówno firmom funkcjonującym na tym rynku jak i konsumentom korzystającym coraz częściej z zakupów on-line" -  mówi Michał Nawrocki, Wiceprezes Zarządu ELECTRO.pl

W powstanie e-Izby zaangażowały się podmioty, które głęboko wierzą, że wykorzystanie innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w szczególności Internetu, najskuteczniej przyczyni się do dynamicznego rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki w różnych jej branżach.

Źródło: ELECTRO.pl

Udostępnij artykuł: